De laatste jaren kennen technologische innovaties via digitale technieken een ongeziene vlucht. Zo beschikken we vandaag over tablets, iphones en ipads met een hele rits aan nieuwe mogelijkheden en opties. Deze nieuwe technologieën leidden tot een ware trendbreuk in de persoonlijke en professionele communicatie. Het voorbeeld van de 'social media' kan dit perfect illustreren: Facebook, Twitter, Linkedin, Yammer: vijf jaar geleden amper bekend, nu massaal gebruikt voor privé- en professionele doeleinden. Ook de bedrijfswereld wordt continu uitgedaagd door de technologische en digitale innovaties. Nieuwe e-producten en services worden succesvol uitgebouwd, en er wordt intensief gebruik gemaakt van de toegankelijkheid en snelheid van informatiestromen (Big Data).

"Werkgevers merken dat hun medewerkers vertrouwd zijn met deze nieuwe technologieën", zegt Harold Ryckaert, directeur Large Enterprises bij SD Worx. "Mensen gebruiken in hun privésfeer bijna dagelijks verschillende digitale toepassingen en die voordelen en gebruiksvriendelijkheid willen ze ook graag ervaren tijdens hun professionele bezigheden. Maar uit een onderzoek van SD Worx blijkt dat het huidige werkgeversaanbod achterop hinkt op de groeiende verwachtingen van de medewerkers. Op de werkvloer blijkt de verspreiding van digitale HR-toepassingen en social media momenteel minder groot dan gedacht, en dat leidt tot een kloof tussen vraag en aanbod."

"Bedrijven kunnen deze tegenstellingen best niet negeren", stelt Harold Ryckaert. "Er is immers geen weg meer terug. De digitale toepassingen blijven in sneltempo evolueren en de technologie wordt alleen maar performanter. Binnen afzienbare tijd is HR digitaal dus de norm. Bovendien zijn de voordelen van digitalisering bij de uitwerking en ondersteuning van het bestaande HR-beleid groot. De meest tijdsintensieve HR-processen kunnen volledig of gedeeltelijk digitaal worden aangepakt, wat leidt tot een grote tijdswinst bij HR én de lijn. En het digitaliseren van een aantal complexe HR-processen leidt niet alleen tot vereenvoudiging (minder administratieve flows) en kostenvermindering, maar ook tot een betere klantenservice. Er is met andere woorden een nauw verband tussen een digitaal personeelsbeleid en het genereren van business value."

Volgens Harold Ryckaert volstaat het kritisch evalueren van de eigen HR-sleutelprocessen om de digitalisering meteen een duwtje in de rug te geven. "Het is alvast een goed begin om te starten bij de HR-processen die een directe impact hebben op de werknemerstevredenheid en de complexe administratieve flow. Vergeet ook niet dat vandaag iedereen cijfers wil zien. Dus ook die van HR. Een vlottere rapportering volgt in de slipstream van de HR digitalisering."

De laatste jaren kennen technologische innovaties via digitale technieken een ongeziene vlucht. Zo beschikken we vandaag over tablets, iphones en ipads met een hele rits aan nieuwe mogelijkheden en opties. Deze nieuwe technologieën leidden tot een ware trendbreuk in de persoonlijke en professionele communicatie. Het voorbeeld van de 'social media' kan dit perfect illustreren: Facebook, Twitter, Linkedin, Yammer: vijf jaar geleden amper bekend, nu massaal gebruikt voor privé- en professionele doeleinden. Ook de bedrijfswereld wordt continu uitgedaagd door de technologische en digitale innovaties. Nieuwe e-producten en services worden succesvol uitgebouwd, en er wordt intensief gebruik gemaakt van de toegankelijkheid en snelheid van informatiestromen (Big Data). "Werkgevers merken dat hun medewerkers vertrouwd zijn met deze nieuwe technologieën", zegt Harold Ryckaert, directeur Large Enterprises bij SD Worx. "Mensen gebruiken in hun privésfeer bijna dagelijks verschillende digitale toepassingen en die voordelen en gebruiksvriendelijkheid willen ze ook graag ervaren tijdens hun professionele bezigheden. Maar uit een onderzoek van SD Worx blijkt dat het huidige werkgeversaanbod achterop hinkt op de groeiende verwachtingen van de medewerkers. Op de werkvloer blijkt de verspreiding van digitale HR-toepassingen en social media momenteel minder groot dan gedacht, en dat leidt tot een kloof tussen vraag en aanbod." "Bedrijven kunnen deze tegenstellingen best niet negeren", stelt Harold Ryckaert. "Er is immers geen weg meer terug. De digitale toepassingen blijven in sneltempo evolueren en de technologie wordt alleen maar performanter. Binnen afzienbare tijd is HR digitaal dus de norm. Bovendien zijn de voordelen van digitalisering bij de uitwerking en ondersteuning van het bestaande HR-beleid groot. De meest tijdsintensieve HR-processen kunnen volledig of gedeeltelijk digitaal worden aangepakt, wat leidt tot een grote tijdswinst bij HR én de lijn. En het digitaliseren van een aantal complexe HR-processen leidt niet alleen tot vereenvoudiging (minder administratieve flows) en kostenvermindering, maar ook tot een betere klantenservice. Er is met andere woorden een nauw verband tussen een digitaal personeelsbeleid en het genereren van business value." Volgens Harold Ryckaert volstaat het kritisch evalueren van de eigen HR-sleutelprocessen om de digitalisering meteen een duwtje in de rug te geven. "Het is alvast een goed begin om te starten bij de HR-processen die een directe impact hebben op de werknemerstevredenheid en de complexe administratieve flow. Vergeet ook niet dat vandaag iedereen cijfers wil zien. Dus ook die van HR. Een vlottere rapportering volgt in de slipstream van de HR digitalisering."