Mensen aan de top van een bedrijf hebben een eenzame baan. Velen willen dat vooral zo houden. Bij zo'n job hoort vaak nog iets anders: de overtuiging dat je geen fouten maakt, dat je nooit sorry moet zeggen.
...