Denys: "Onze visie op de arbeidsmarkt is uitgesproken negatief. Het is een plaats waar je je niet vrijwillig op begeeft. Wie er noodgedwongen op terechtkomt is bang en onzeker. Zoals werknemers de zekerheid zoeken binnen één bedrijf, zo zochten en beleefden de horigen en de laten in de Middeleeuwen hun zekerheid onder de hoede van de leenheer. Zoals de horigen en de laten analfabeet waren, zo zijn nu ook heel wat werknemers nog steeds arbeidsmarktanalfabeet."

Een op het eerste gezicht krasse vergelijking, maar Denys ondersteunt zijn kritiek ook met een massa cijfers. Het aantal werknemers dat zich ongebonden voelt op de arbeidsmarkt ligt naar gelang van de definitie ergens tussen de 5 en 15 procent. Meer dan 70 procent van de werknemers geeft er de voorkeur aan om tot het einde van de loopbaan in het huidige bedrijf te blijven werken. De helft van alle werknemers wil voor zijn of haar pensioen zelfs niet meer veranderen van functie binnen het bedrijf.

Te weinig mobiliteit
Dit rigide karakter van de Belgische arbeidsmarkt verklaart ook meteen waarom België in internationaal perspectief zo slecht scoort. Van de 100 personen op beroepsactieve leeftijd zijn er maar 62 aan de slag, waardoor België zich aan de staart van het Europese peloton bevindt. Er is te weinig mobiliteit op de Belgische arbeidsmarkt, zo luidt één van de centrale stellingen van het boek. Wie aan het werk is, heeft zeer veel kans aan het werk te blijven. Wie werkloos wordt en dat een tijdje blijft, heeft heel veel kans werkloos te blijven.

Arbeidswetgeving
De huidige situatie wordt bestendigd door de arbeidswetgeving en het arbeidsmarktbeleid. Denys opent dan ook de aanval op de regels die beletten dat er een open arbeidsmarkt ontstaat. Het zijn een hele reeks voorstellen die moeten vermijden dat mensen langdurig in de werkloosheid terechtkomen.

Denys pleit onder andere voor het afschaffen van de wachtuitkering voor jonge werklozen die geen diploma secundair onderwijs op zak hebben. Daaraan gekoppeld pleit de arbeidsmarktspecialist van Randstad ook voor een afschaffing van de onbeperkte duur voor werkloosheidsvergoedingen. Dit kan door de duur gradueel in de tijd te laten dalen tot ze uitdooft.

Tijdsparen
Om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen, pleit Denys voor een systeem van tijdsparen. "Er dient eindelijk werk gemaakt van een systeem waarbij werknemers zelf voor tijd kunnen sparen. Dit kan op twee manieren. Ofwel wordt een deel van het loon fiscaal vrijgesteld en op een rekening gestort. Ofwel wordt de financiële tegenwaarde van gepresteerde overuren of overtollige vakantiedagen op deze rekening gestort."

A.M.

Jan Denys van Randstad en prof. em. arbeidsrecht Roger Blanpain debatteren woensdagavond in "Goossens" (Kanaal Z) over de Vlaamse arbeidsmarkt. Is die zo middeleeuws als Denys in zijn boek "Free to work" beschrijft? Worden we in de toekomst projectprofessionelen die van de ene job naar de andere switchen? En hoe zien de twee arbeidsmarktspecialisten de rol van de sociale partners evolueren?

Denys: "Onze visie op de arbeidsmarkt is uitgesproken negatief. Het is een plaats waar je je niet vrijwillig op begeeft. Wie er noodgedwongen op terechtkomt is bang en onzeker. Zoals werknemers de zekerheid zoeken binnen één bedrijf, zo zochten en beleefden de horigen en de laten in de Middeleeuwen hun zekerheid onder de hoede van de leenheer. Zoals de horigen en de laten analfabeet waren, zo zijn nu ook heel wat werknemers nog steeds arbeidsmarktanalfabeet." Een op het eerste gezicht krasse vergelijking, maar Denys ondersteunt zijn kritiek ook met een massa cijfers. Het aantal werknemers dat zich ongebonden voelt op de arbeidsmarkt ligt naar gelang van de definitie ergens tussen de 5 en 15 procent. Meer dan 70 procent van de werknemers geeft er de voorkeur aan om tot het einde van de loopbaan in het huidige bedrijf te blijven werken. De helft van alle werknemers wil voor zijn of haar pensioen zelfs niet meer veranderen van functie binnen het bedrijf. Te weinig mobiliteit Dit rigide karakter van de Belgische arbeidsmarkt verklaart ook meteen waarom België in internationaal perspectief zo slecht scoort. Van de 100 personen op beroepsactieve leeftijd zijn er maar 62 aan de slag, waardoor België zich aan de staart van het Europese peloton bevindt. Er is te weinig mobiliteit op de Belgische arbeidsmarkt, zo luidt één van de centrale stellingen van het boek. Wie aan het werk is, heeft zeer veel kans aan het werk te blijven. Wie werkloos wordt en dat een tijdje blijft, heeft heel veel kans werkloos te blijven. Arbeidswetgeving De huidige situatie wordt bestendigd door de arbeidswetgeving en het arbeidsmarktbeleid. Denys opent dan ook de aanval op de regels die beletten dat er een open arbeidsmarkt ontstaat. Het zijn een hele reeks voorstellen die moeten vermijden dat mensen langdurig in de werkloosheid terechtkomen. Denys pleit onder andere voor het afschaffen van de wachtuitkering voor jonge werklozen die geen diploma secundair onderwijs op zak hebben. Daaraan gekoppeld pleit de arbeidsmarktspecialist van Randstad ook voor een afschaffing van de onbeperkte duur voor werkloosheidsvergoedingen. Dit kan door de duur gradueel in de tijd te laten dalen tot ze uitdooft. Tijdsparen Om de mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen, pleit Denys voor een systeem van tijdsparen. "Er dient eindelijk werk gemaakt van een systeem waarbij werknemers zelf voor tijd kunnen sparen. Dit kan op twee manieren. Ofwel wordt een deel van het loon fiscaal vrijgesteld en op een rekening gestort. Ofwel wordt de financiële tegenwaarde van gepresteerde overuren of overtollige vakantiedagen op deze rekening gestort." A.M. Jan Denys van Randstad en prof. em. arbeidsrecht Roger Blanpain debatteren woensdagavond in "Goossens" (Kanaal Z) over de Vlaamse arbeidsmarkt. Is die zo middeleeuws als Denys in zijn boek "Free to work" beschrijft? Worden we in de toekomst projectprofessionelen die van de ene job naar de andere switchen? En hoe zien de twee arbeidsmarktspecialisten de rol van de sociale partners evolueren?