194.134 Belgen hadden in 2014 een bijbaan op een totale beroepsbevolking van 4.543.548. In 2004 ging het om 156.528 bijklussers tegenover een totale beroepsbevolking van 4.139.173 Belgen, blijkt uit de gegevens die het persagentschap Belga van de Algemene Dienst Directie Statistiek van de federale overheidsdienst (FOD) Economie kreeg.

Over een periode van tien jaar geven de absolute cijfers een toename te zien, enige uitzondering vormen de jaren 2012 en 2013, toen er een daling was.

De toename van het aantal Belgen met bijberoep begon dus al voor de financiële en economische crisis van 2008.

In percentage van het aantal werkenden is er tussen 2004 en 2014 een toename met 0,5 procentpunt. De stijging in procentpunt was het grootst tussen 2008 en 2009 en tussen 2013 en 2014.

Meer mannen dan vrouwen klussen bij

Wat het profiel betreft, gaat het bij mensen met een tweede baan veeleer om mannen dan om vrouwen, eerder ongehuwden en gescheiden mensen dan gehuwden, en vooral mensen tussen de 25 en 50 jaar met een hogere opleiding.

Bijna 62 procent van de bijklussers heeft voor die bijbaan het zelfstandigenstatuut, slechts 38 procent is loontrekkend. Wat de sectoren betreft waarin een bijberoep populair is, dan ziet de top drie er als volgt uit:

1. gezondheidszorg en sociale dienstverlening (15 procent)

2. onderwijs (12 procent)

3. groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen (10 procent).

In de gezondheidszorg kan het bijvoorbeeld gaan om artsen met een eigen praktijk naast een baan in een ziekenhuis, in het onderwijs kan het bijvoorbeeld gaan om een leraar die als zelfstandige bijlessen geeft. (Belga/BO)

194.134 Belgen hadden in 2014 een bijbaan op een totale beroepsbevolking van 4.543.548. In 2004 ging het om 156.528 bijklussers tegenover een totale beroepsbevolking van 4.139.173 Belgen, blijkt uit de gegevens die het persagentschap Belga van de Algemene Dienst Directie Statistiek van de federale overheidsdienst (FOD) Economie kreeg. Over een periode van tien jaar geven de absolute cijfers een toename te zien, enige uitzondering vormen de jaren 2012 en 2013, toen er een daling was. De toename van het aantal Belgen met bijberoep begon dus al voor de financiële en economische crisis van 2008. In percentage van het aantal werkenden is er tussen 2004 en 2014 een toename met 0,5 procentpunt. De stijging in procentpunt was het grootst tussen 2008 en 2009 en tussen 2013 en 2014. Wat het profiel betreft, gaat het bij mensen met een tweede baan veeleer om mannen dan om vrouwen, eerder ongehuwden en gescheiden mensen dan gehuwden, en vooral mensen tussen de 25 en 50 jaar met een hogere opleiding. Bijna 62 procent van de bijklussers heeft voor die bijbaan het zelfstandigenstatuut, slechts 38 procent is loontrekkend. Wat de sectoren betreft waarin een bijberoep populair is, dan ziet de top drie er als volgt uit: 1. gezondheidszorg en sociale dienstverlening (15 procent)2. onderwijs (12 procent) 3. groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen (10 procent). In de gezondheidszorg kan het bijvoorbeeld gaan om artsen met een eigen praktijk naast een baan in een ziekenhuis, in het onderwijs kan het bijvoorbeeld gaan om een leraar die als zelfstandige bijlessen geeft. (Belga/BO)