Vlaanderen telde eind december 215.562 werklozen: 5,9 procent minder dan een jaar eerder. "Het afgelopen jaar was de werkloosheid elke maand lager dan in 2015. 2016 was een goed jaar voor de Vlaamse arbeidsmarkt", juicht minister Muyters de cijfers toe. De werkloosheidsgraad in Vlaanderen is in december gedaald naar 7,15 procent.

Sinds augustus 2015 daalt de werkloosheid in Vlaanderen maandelijks. De werkloosheid daalde in december bovendien in alle leeftijdscategorieën. De jeugdwerkloosheid (-25 jaar) daalt met 5,9 procent, in de middenleeftijdsgroep (25-50 jaar) met 6,1 procent en bij 50-plussers is er een daling met 5,4 procent. De 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen dalen zelfs met respectievelijk 7,9 en 8,2 procent. Alleen bij de 60-plussers is er nog sprake van een stijging (+ 10 procent) van de werkloosheid, te wijten aan de regels rond de langere beschikbaarheid.

Al is de daling niet bij iedereen zo spectaculair. Zo bedroeg de daling van het aantal allochtone werklozen amper 0,1 procent, of van 59.674 eind 2015 naar 59.587 eind 2016. Die erg geringe daling steekt erg af tegen de daling met 7,9 procent bij autochtone werklozen.

Combinatie van factoren

De hoge werkloosheid bij allochtonen is al jaren problematisch, erkent men bij Muyters. Aan de basis ligt een combinatie van factoren: "Taal, cultuur, maar ook discriminatie". Toch is Muyters geen voorstander van anoniem solliciteren. "Dat verlegt de discriminatie uiteindelijk naar een ander moment", aldus woordvoerder Thomas Pollet. Ook aan een aparte doelgroepenkorting wordt niet dacht. "Dat is jaren gebeurd en heeft niet gewerkt."

Wel gaat de Vlaamse regering nog meer de nadruk leggen op maatwerk. "We moeten allochtonen benaderen als iedere andere werkzoekende en screenen op talenten en competenties", luidt het bij de minister. "Daarbij vragen we de responsabilisering en engagementen van bedrijven. De werkgever moet afstappen van focussen op cv's en diploma's en kijken wat iemand kan en wat iemand wil leren", aldus de woordvoerder.

Niet alleen de cijfers van allochtonen blijven achter bij de rest van de arbeidsmarkt. Het aantal werklozen met een arbeidshandicap ligt eind december hoger dan een jaar eerder: +0,5 procent. Idem voor werklozen die een jaar tot twee jaar zonder werk zitten: +0,3 procent.

Vlaanderen telde eind december 215.562 werklozen: 5,9 procent minder dan een jaar eerder. "Het afgelopen jaar was de werkloosheid elke maand lager dan in 2015. 2016 was een goed jaar voor de Vlaamse arbeidsmarkt", juicht minister Muyters de cijfers toe. De werkloosheidsgraad in Vlaanderen is in december gedaald naar 7,15 procent. Sinds augustus 2015 daalt de werkloosheid in Vlaanderen maandelijks. De werkloosheid daalde in december bovendien in alle leeftijdscategorieën. De jeugdwerkloosheid (-25 jaar) daalt met 5,9 procent, in de middenleeftijdsgroep (25-50 jaar) met 6,1 procent en bij 50-plussers is er een daling met 5,4 procent. De 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen dalen zelfs met respectievelijk 7,9 en 8,2 procent. Alleen bij de 60-plussers is er nog sprake van een stijging (+ 10 procent) van de werkloosheid, te wijten aan de regels rond de langere beschikbaarheid. Al is de daling niet bij iedereen zo spectaculair. Zo bedroeg de daling van het aantal allochtone werklozen amper 0,1 procent, of van 59.674 eind 2015 naar 59.587 eind 2016. Die erg geringe daling steekt erg af tegen de daling met 7,9 procent bij autochtone werklozen. De hoge werkloosheid bij allochtonen is al jaren problematisch, erkent men bij Muyters. Aan de basis ligt een combinatie van factoren: "Taal, cultuur, maar ook discriminatie". Toch is Muyters geen voorstander van anoniem solliciteren. "Dat verlegt de discriminatie uiteindelijk naar een ander moment", aldus woordvoerder Thomas Pollet. Ook aan een aparte doelgroepenkorting wordt niet dacht. "Dat is jaren gebeurd en heeft niet gewerkt." Wel gaat de Vlaamse regering nog meer de nadruk leggen op maatwerk. "We moeten allochtonen benaderen als iedere andere werkzoekende en screenen op talenten en competenties", luidt het bij de minister. "Daarbij vragen we de responsabilisering en engagementen van bedrijven. De werkgever moet afstappen van focussen op cv's en diploma's en kijken wat iemand kan en wat iemand wil leren", aldus de woordvoerder.Niet alleen de cijfers van allochtonen blijven achter bij de rest van de arbeidsmarkt. Het aantal werklozen met een arbeidshandicap ligt eind december hoger dan een jaar eerder: +0,5 procent. Idem voor werklozen die een jaar tot twee jaar zonder werk zitten: +0,3 procent.