De daling van de werkloosheid is het meest opmerkelijk in Vlaanderen ( 11.104 werklozen), gevolgd door Wallonië (-6.164). In het Brussels gewest bleef het aantal werklozen nagenoeg stabiel (-73) tegenover vorig jaar.

De daling is ook duidelijker bij de mannen (-4,8 procent) dan bij de vrouwen (-3 procent). Ook de jongerenwerkloosheid neemt opvallend snel af. Er waren in april 54.299 -25jarigen die een werkloosheiduitkering ontvangen, het op één laagste aantal in twaalf jaar. Hun aantal lag ook met 6.545 lager (-10,8 procent) dan vorig jaar.

Bij de werkloze 50-plussers, werd wel een stijging van de werkloosheid opgetekend (+1 procent).

De daling van de werkloosheid is het meest opmerkelijk in Vlaanderen ( 11.104 werklozen), gevolgd door Wallonië (-6.164). In het Brussels gewest bleef het aantal werklozen nagenoeg stabiel (-73) tegenover vorig jaar. De daling is ook duidelijker bij de mannen (-4,8 procent) dan bij de vrouwen (-3 procent). Ook de jongerenwerkloosheid neemt opvallend snel af. Er waren in april 54.299 -25jarigen die een werkloosheiduitkering ontvangen, het op één laagste aantal in twaalf jaar. Hun aantal lag ook met 6.545 lager (-10,8 procent) dan vorig jaar. Bij de werkloze 50-plussers, werd wel een stijging van de werkloosheid opgetekend (+1 procent).