Test-Aankoop vergeleek voor het onderzoek verschillende reclamefolders van elektronica- en meubelpromoties uit december 2011 en januari 2012. De consumentenorganisatie ging na of de soldenprijzen werkelijk lager waren dan voordien. In totaal werden 127 prijzen verzameld voor 60 producten. Uit dat onderzoek blijkt dat de referentieprijs in de elektronica- en meubelsector tijdens de koopjesperiode meer dan eens hoger blijkt te zijn dan de oorspronkelijke prijs. In sommige gevallen is er zelfs helemaal geen sprake van een korting en in één geval wordt zelfs een euro meer gevraagd dan een maand eerder. "Door de verhoging van de referentieprijs krijgt de consument echter de indruk dat hem een interessante promotie aangeboden wordt. Puur boerenbedrog!", luidt het in de mededeling van Test-Aankoop. Volgens de organisatie zijn de praktijken het meest frappant bij Leen Bakker, Photo Hall, Eldi en Seats and Sofas. Test-Aankoop pleit voor een hervorming van de soldenwetgeving. "Het kan niet langer dat, ondanks tweejaarlijkse controles van de FOD Economie en de eigen vaststellingen, sommige handelaars hardnekkig de consument blijven bedotten. Dat toont aan dat de wetgeving dient te worden gemoderniseerd en in overeenstemming met de Europese regelgeving dient te worden gebracht." (TIP)

Test-Aankoop vergeleek voor het onderzoek verschillende reclamefolders van elektronica- en meubelpromoties uit december 2011 en januari 2012. De consumentenorganisatie ging na of de soldenprijzen werkelijk lager waren dan voordien. In totaal werden 127 prijzen verzameld voor 60 producten. Uit dat onderzoek blijkt dat de referentieprijs in de elektronica- en meubelsector tijdens de koopjesperiode meer dan eens hoger blijkt te zijn dan de oorspronkelijke prijs. In sommige gevallen is er zelfs helemaal geen sprake van een korting en in één geval wordt zelfs een euro meer gevraagd dan een maand eerder. "Door de verhoging van de referentieprijs krijgt de consument echter de indruk dat hem een interessante promotie aangeboden wordt. Puur boerenbedrog!", luidt het in de mededeling van Test-Aankoop. Volgens de organisatie zijn de praktijken het meest frappant bij Leen Bakker, Photo Hall, Eldi en Seats and Sofas. Test-Aankoop pleit voor een hervorming van de soldenwetgeving. "Het kan niet langer dat, ondanks tweejaarlijkse controles van de FOD Economie en de eigen vaststellingen, sommige handelaars hardnekkig de consument blijven bedotten. Dat toont aan dat de wetgeving dient te worden gemoderniseerd en in overeenstemming met de Europese regelgeving dient te worden gebracht." (TIP)