In Vlaanderen zaten vorig jaar maandelijks gemiddeld 80.370 mensen in het systeem. In Wallonië waren dat er slechts 30.715. De kloof bestaat al lang en valt onder meer te verklaren doordat Vlaanderen meer industrie heeft, waar meer mensen met brugpensioen gaan, aldus De Tijd. Nog volgens de krant heeft de hervorming van het brugpensioen door de regering-Di Rupo alvast zijn vruchten afgeworpen. In totaal zaten vorig jaar gemiddeld om 115.000 mensen in het systeem. Dat is een daling 3,5 procent ten opzichte van de 119.000 mensen uit 2011. De afname laat zich wel sterker voelen in Wallonië (-6,17%) dan in Vlaanderen (-2,49%). (KNS)

In Vlaanderen zaten vorig jaar maandelijks gemiddeld 80.370 mensen in het systeem. In Wallonië waren dat er slechts 30.715. De kloof bestaat al lang en valt onder meer te verklaren doordat Vlaanderen meer industrie heeft, waar meer mensen met brugpensioen gaan, aldus De Tijd. Nog volgens de krant heeft de hervorming van het brugpensioen door de regering-Di Rupo alvast zijn vruchten afgeworpen. In totaal zaten vorig jaar gemiddeld om 115.000 mensen in het systeem. Dat is een daling 3,5 procent ten opzichte van de 119.000 mensen uit 2011. De afname laat zich wel sterker voelen in Wallonië (-6,17%) dan in Vlaanderen (-2,49%). (KNS)