Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft sinds 2008 voor circa 67 miljoen euro boetes niet geïnd bij terminaluitbaters PSA en Antwerp Gateway. Bij andere bedrijven werden boetes wel gefactureerd, eventueel met een korting. Fernand Huts, CEO van Katoen Natie, dat wel al boetes moest betalen, ziet daarin willekeur en vroeg de Europese Commissie om een onderzoek te openen. De Raad voor de Mededinging hoorde over de commotie en startte een vooronderzoek. "Omdat dit ons een zaak lijkt betreffende mededingingsregels, hebben we aan de heer Huts gevraagd om een dossier over te maken," stelt Bert Stulens, auditeur-generaal bij de Raad voor de Mededinging, iets wat Huts intussen deed. Concreet wil de raad bekijken of er geen schending is van artikel 3 van de wet omtrent mededinging. Stulens: "Het havenbedrijf beheert als monopolist de kaaien. Daarbij moeten de regels omtrent mededinging naar de uitbaters toe gerespecteerd worden. Als er ongelijke voorwaarden toegepast worden voor concurrerende bedrijven voor gelijke prestaties, is er mogelijk een probleem." De raad zit binnenkort samen met vertegenwoordigers van het Antwerpse havenbedrijf. Die laatste zullen daarop hun standpunt kunnen toelichten. "Daarna bekijken we of er een formeel onderzoek zal volgen," aldus Stulens. (ANA)

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft sinds 2008 voor circa 67 miljoen euro boetes niet geïnd bij terminaluitbaters PSA en Antwerp Gateway. Bij andere bedrijven werden boetes wel gefactureerd, eventueel met een korting. Fernand Huts, CEO van Katoen Natie, dat wel al boetes moest betalen, ziet daarin willekeur en vroeg de Europese Commissie om een onderzoek te openen. De Raad voor de Mededinging hoorde over de commotie en startte een vooronderzoek. "Omdat dit ons een zaak lijkt betreffende mededingingsregels, hebben we aan de heer Huts gevraagd om een dossier over te maken," stelt Bert Stulens, auditeur-generaal bij de Raad voor de Mededinging, iets wat Huts intussen deed. Concreet wil de raad bekijken of er geen schending is van artikel 3 van de wet omtrent mededinging. Stulens: "Het havenbedrijf beheert als monopolist de kaaien. Daarbij moeten de regels omtrent mededinging naar de uitbaters toe gerespecteerd worden. Als er ongelijke voorwaarden toegepast worden voor concurrerende bedrijven voor gelijke prestaties, is er mogelijk een probleem." De raad zit binnenkort samen met vertegenwoordigers van het Antwerpse havenbedrijf. Die laatste zullen daarop hun standpunt kunnen toelichten. "Daarna bekijken we of er een formeel onderzoek zal volgen," aldus Stulens. (ANA)