Eind dit jaar zullen vijftien op 100 Belgen bellen met een gsm. De mobilofoniemarkt in België groeit aan een ritme van 80% op jaarbasis - een cijfer dat enkel in Frankrijk en Italië wordt geëvenaard. Het is dan ook geen toeval dat operatoren zoals Belgacom Mobile (de uitbater van het Proximus-net, goed voor 70% van de markt) en Mobistar versneld hun capaciteit opvoeren. In de praktijk komt dit neer op een groter aantal basisstations.
...

Eind dit jaar zullen vijftien op 100 Belgen bellen met een gsm. De mobilofoniemarkt in België groeit aan een ritme van 80% op jaarbasis - een cijfer dat enkel in Frankrijk en Italië wordt geëvenaard. Het is dan ook geen toeval dat operatoren zoals Belgacom Mobile (de uitbater van het Proximus-net, goed voor 70% van de markt) en Mobistar versneld hun capaciteit opvoeren. In de praktijk komt dit neer op een groter aantal basisstations. "Tegen eind '99 wil Belgacom Mobile zo'n 1000 nieuwe basisstations in gebruik nemen," zegt Wilfried Zwijsen (57 j.), die met zijn Antwerpse onderneming Electro Zwijsen al vijf jaar lang optreedt als hoofdaannemer voor de installatie van deze gsm-sites in het Proximus-netwerk. Alleen al voor dit jaar mikt het bedrijf - op basis van de orders van Belgacom Mobile - op een omzet van 350 miljoen frank. "Ik merk een inhaalbeweging," zegt Zwijsen. "Dit najaar is het aantal orders vanwege Proximus fors gestegen." Het is geen toeval. Op 19 juni kreeg de Nederlands-Britse operator KPN Orange van de ministerraad het fiat om een derde mobilofoonnet in België uit te bouwen. Tegen 1 april 1999 moet dit net zo'n 40% van het grondgebied dekken of toegankelijk zijn voor 60% van de Belgen. Terzelfder tijd poogt Mobistar met drastische tariefverlagingen zijn marktaandeel - 385.000 abonnees in augustus 1998 - op te krikken. HOOGCONJUNCTUUR.Electro Zwijsen profiteert volop van die hoogconjunctuur. "Voor Mobistar konden we niet werken, omdat dit een directe concurrent is van Belgacom," zegt Wilfried Zwijsen. "Maar voor de uitbouw van het netwerk van KPN Orange is ons bedrijf hoofdcontractant samen met het engineeringbureau ENI van de energiegroep Tractebel, dat antennes op hoogspanningsmasten zal installeren. Ericsson is hierbij onze opdrachtgever." KPN Orange is een DCS 1800-operator. Elke cel van dit netwerk beschikt over een grotere capaciteit, maar heeft een kleinere dekkingszone. Dit betekent dat deze operator twee- tot driemaal meer sites moet neerplanten dan bij Proximus of Mobistar het geval is. Ook dit speelt in de kaart van een installatiebedrijf als Electro Zwijsen. "In 1997 draaiden we een totale omzet van 680 miljoen frank," schat Wilfried Zwijsen. Dit is meer dan het dubbele van 1996. Toen stelde de firma vijftig voltijdse personeelsleden tewerk, nu meer dan 93. In de recente Trends Top Bouw prijkt het bedrijf op de dertiende plaats in de ranglijst voor de snelste middelgrote groeiers. "Voor dit en het volgende jaar hebben we nog meer dan 1 miljard frank aan getekende opdrachten in de portefeuille steken," aldus Zwijsen. Neemt de kmo uit Deurne hierbij niet te veel hooi op zijn vork? Deze zomer kreeg het nog een andere opdracht toegewezen: de installatie van het netwerk voor de DCS 1800-operator Brucop bv in Nederland, een joint venture tussen Belgacom (70,6%) en Tele Danmark (29,4%). Ook hier moet de infrastructuur in versneld tempo worden uitgebouwd. Brucop zal - met zijn zes regionale licenties - moeten optornen tegen spelers zoals Telfort ( BT en de Nederlandse Spoorwegen) en Federa (een consortium met France Télécom en Telinfo), die begin dit jaar elk een nationale licentie toegewezen kregen. "In 1993 hebben we ons lesje geleerd," zegt Wilfried Zwijsen. Toen kwam er een knik in de gestage groei van het elektrotechnische installatiebedrijf. "We incasseerden op een bouwwerf in Brussel een verlies van 8 miljoen frank. Dit bracht ons bedrijf in zware moeilijkheden." De werkwijze werd grondig bijgestuurd. "Kwaliteit en diensten op het maniakale af," zo staat in de bedrijfsbrochure te lezen. In juni 1997 kreeg de firma zijn Iso 9002-certificaat.Toch oogt de kapitaalbasis voor het bedrijf - 8,5 miljoen frank - vrij krap, rekening gehouden met de exponentiële groei die voor volgend boekjaar wordt verwacht. Er staat wel voor 20,6 miljoen frank aan overgedragen winst in de balans genoteerd. "We trachten een onafhankelijke koers te varen. Al sluiten we de eventuele instap van derden niet uit. We staan altijd open voor opportuniteiten," aldus Zwijsen.Eind 1996 werd ook het dochterbedrijf EZ Technics, met een startkapitaal van 10 miljoen frank, opgericht. Deze firma brengt nu hoogtechnologische ontwikkelingen in het brede elektrotechnische domein op de markt. De aanleg van glasvezelkabels - voor de intercommunale Integan - is één voorbeeld. De commercialisering van de Eagle Eye, een gesofisticeerd Brits systeem voor locatiebepaling van voertuigen per satelliet, een ander. EZ Technics verkoopt dit systeem vanaf volgend jaar op exclusieve basis in België, Luxemburg en Frankrijk. "Het platform kan individueel met een pc, gsm-modem en de nodige routeplanningssoftware bestuurd worden," zegt marketingmanager Kurt Tys. Voor de professionele opvolging 24 op 24 uur - de meldkamer - werd echter Belgacom Alert Services aangesproken. Kan dit leiden tot een duurzamere alliantie tussen beide partners? "Ik heb geen kristallen bol," blijft Wilfried Zwijsen voorzichtig. "Alles is mogelijk." PDP