Een jaar geleden deed het management van Wegener Direct Marketing een managementbuy-out. Op 16 oktober 2006 namen vier managers van Wegener Direct Marketing en het Nederlandse Greenfield Capital Partners het databedrijf over van het Nederlandse mediabedrijf Wegener. Wegener DM werd WDM.
...

Een jaar geleden deed het management van Wegener Direct Marketing een managementbuy-out. Op 16 oktober 2006 namen vier managers van Wegener Direct Marketing en het Nederlandse Greenfield Capital Partners het databedrijf over van het Nederlandse mediabedrijf Wegener. Wegener DM werd WDM. Een jaar later is Greenfield Capital Partners al uit het bedrijf en is de meerderheid van de WDM-aandelen in handen van de Zweedse Bisnodegroep. Norbert Verkimpe (50), de CEO van WDM-België en één van de vier managers in de buy-out, zegt dat de inbreng van Greenfield Capital Partners van tijdelijke aard zou zijn. Het was echter niet de bedoeling dat de firma zich zo snel zou terugtrekken. De overname was amper verteerd toen de nieuwe veranderingen al voor de deur stonden. Wegener DM was een internationaal georiënteerd bedrijf met het idee vanuit een centrale plek de verschillende landen aan te sturen. Maar het management zag in dat dat niet de goede aanpak was. Tijdens de overnamegesprekken stopte men abrupt met de holdingstructuur. De gecentraliseerde aanpak werd afgebouwd en Verkimpe kreeg de verantwoordelijkheid erbij van het internationale deel dat overbleef. "We zijn specifiek gaan kijken waarin elk land goed was. Daarop moesten we focussen. Het werd allemaal veel concreter, veel meetbaarder ook", zegt hij. Na de overname bracht men alles snel terug naar lokale structuren: ICT, productie en R&D. "Bij veel mensen viel er toen een last van de schouders. In een centralisatieproces moet je snel kunnen gaan en hier sleepte het te lang aan. Er heerste te veel twijfel. Het feit dat we alles teruggeschroefd hebben, creëerde weer ademruimte en de mensen konden voluit achter de business aan. De resultaten waren goed, heel goed zelfs." In de nieuwe aanpak was WDM een leefbaar verhaal. Vandaar dat men niet direct dolenthousiast was toen de Zweedse groep Bisnode (gespecialiseerd in data) kwam aankloppen. Dat zou wéér een veranderingsproces betekenen. Bisnode was redelijk onbekend. Verkimpe: "Ik kende die niet echt als een directmarketingspeler." Hij keek wat verder in de structuur en zag dat het een onderneming met zo'n negentig bedrijven binnen en buiten de grenzen was. En ook zag hij dat Bisnode hetzelfde basisprincipe als WDM huldigde: data are local. "Dat lag 100 % in lijn met waar wij mee bezig waren. Bisnodetopman Lars Save haalde ook aan dat de entiteiten verantwoordelijk zijn voor hun eigen business en dat aan het hoofd daarvan entrepreneurs staan. Hij zei: als ik morgen alles ga centraliseren, ben ik mijn entrepreneurs kwijt. De Bisnodevisie is: als je een autonoom bedrijf overneemt en je wil de entrepreneurs behouden, dan moet je die hun ding laten doen. En als er samenwerking over de grenzen heen is, dan is dat op pullbasis, niet op pushbasis", zegt Verkimpe. Save heeft in de landen waar WDM actief is (België, Nederland, Frankrijk) zelf de overname aangekondigd. Verkimpe: "Zo konden de mensen zien wie die man was en hoe hij de business bekeek. De visie en begeestering van die kerel is heel sterk. We spreken dezelfde taal en dat is een comfortabel gevoel." AvP