Zijn passie voor Zuid-Afrika heeft de Antwerpse jurist Bruno Valkeniers (41 j.) naar eigen zeggen al op zeer jonge leeftijd meegekregen van zijn oom, de VLD-senator Jef Valkeniers. Hij is dan ook al jaren actief binnen de Belgisch-Zuid-Afrikaanse Kamer van Koophandel, waarvan hij onlangs voorzitter werd.
...

Zijn passie voor Zuid-Afrika heeft de Antwerpse jurist Bruno Valkeniers (41 j.) naar eigen zeggen al op zeer jonge leeftijd meegekregen van zijn oom, de VLD-senator Jef Valkeniers. Hij is dan ook al jaren actief binnen de Belgisch-Zuid-Afrikaanse Kamer van Koophandel, waarvan hij onlangs voorzitter werd. Natuurlijk is er aan de Kaap de Goede Hoop veel veranderd sinds het opheffen van het apartheidsregime. En de nieuwe voorzitter van de Belgisch-Zuid-Afrikaanse Kamer van Koophandel Valkeniers vervult dit mandaat tot eind '98 wil die nieuwe politieke en economische realiteit ook vertaald zien binnen zijn organisatie. Zegt Valkeniers : "Ik vind het belangrijk om de Kamer een bredere basis te geven. Concreet : de Belgisch-Zuid-Afrikaanse Kamer van Koophandel moet zich omvormen tot een organisatie die België en heel Zuidelijk Afrika overkoepelt. Landen als Angola, Namibië, Botswana, Mozambique, Mali en Zimbabwe moeten ook betrokken worden bij onze werking. De voorbereidende gesprekken worden gevoerd, de rest is kwestie van implementatie. Een en ander moet dit jaar worden ingevuld." De Belgisch-Zuid-Afrikaanse Kamer vervult heel wat taken : ze vormt een informatiecentrum over Zuid-Afrika, een "club" waar Belgische (maar vooral toch Vlaamse) ondernemingen met belangstelling voor de Kaap elkaar kunnen vinden, en tenslotte ook een springplank naar het zuiden van het Afrikaanse continent, waar een analoge Kamer (in Johannesburg) mee instaat voor de follow-up. In ons land steken een veertigtal bedrijven-leden geregeld de koppen bij elkaar. Onder hen grote namen zoals Bekaert, Dredging, CMB, Van Hool enzovoort. Tijdens het apartheidsregime wist de Kamer zich altijd heel neutraal op te stellen. "Dat is ons achteraf door de Zuid-Afrikanen in dank afgenomen," aldus Bruno Valkeniers. "Toch aarzelen nog heel wat bedrijven om te investeren in Zuid-Afrika. Misschien wordt het post-Mandelatijdperk wel afgewacht." Bruno Valkeniers is jurist van vorming (UIA, 1978) en specialiseerde zich in maritiem en luchtvaartrecht. Na zijn studies kwam hij bij Hessenatie terecht een bedrijf waar hij nog steeds werkt. Valkeniers is er commercieel directeur, een functie waarin hij de kans krijgt de wereld rond de reizen. "Reizen is altijd een hobby geweest," zegt Valkeniers. "Dat komt dus goed uit. Daarnaast ben ik een fervent lezer. Momenteel ligt Achter de Maskerade van Manu Ruys op mijn nachttafel, boeiende lectuur." Valkeniers is de trotse vader van vier kinderen ( Mathias, An, Ellen en Marnix). Misschien moet de huidige voorzitter zijn opvolger bij de Belgisch-Zuid-Afrikaanse Kamer tegen pakweg het jaar 2030 wel onder zijn eigen kinderen zoeken. BRUNO VALKENIERS (BELGISCH-ZUID-AFRIKAANSE KAMER VAN KOOPHANDEL) Heel wat bedrijven aarzelen nog om te investeren in Zuid-Afrika. Misschien wachten ze het post-Mandela-tijdperk af.