We voorzien een sterke hausse van de Belgische aandelen in 1996. De markt zou zelfs 20 % kunnen vooruitgaan. De Belgische waarden zijn immers relatief goedkoop. De gemiddelde koers/winstverhouding (k/w) wordt voor 1996 op 11,8 geschat.
...

We voorzien een sterke hausse van de Belgische aandelen in 1996. De markt zou zelfs 20 % kunnen vooruitgaan. De Belgische waarden zijn immers relatief goedkoop. De gemiddelde koers/winstverhouding (k/w) wordt voor 1996 op 11,8 geschat. In de meeste sektoren zullen de exploitatiewinsten allicht blijven stijgen. De financiële gezondheidstoestand van de meeste bedrijven is namelijk heel wat verbeterd. De ondernemingen koncentreren zich opnieuw op hun basisaktiviteiten en op produktiviteitsverhogingen. Voor de tweede helft van 1996 zal de afbouw van de voorraden geleidelijk naar zijn einde gaan. Dat is eerst en vooral gunstig voor de cyclische ondernemingen. Deze trend zal zich ook in 1997 doorzetten. Dit dankzij een ekonomisch herstel.Dollarherstel.De twee belangrijkste externe variabelen blijven uiteraard de rentevoeten en het verloop van de Amerikaanse dollar. Voor het groene biljet voorzien we een herstel tot ongeveer 32,4 frank. Het grootste gevaar voor 1996 schuilt in een onverwachte rentestijging. Momenteel is er geen enkele aanwijzing voor (de deflatoire impact van Maastricht). Daarom voorzien we een goed beursjaar. Bouw te mijden.Op de Brusselse beurs zijn vooral volgende aandelen/sektoren te volgen in 1996. Technologie ( Barco en Telinfo), distributie ( GIB, Colruyt en Delhaize), petroleum ( Petrofina), grondstoffen ( Union Minière, Asturienne en Sipef) en holdings ( Ackermans & van Haaren, Brederode, Monceau-Zolder, GBL en Almanij). Ook de Beurs van Amsterdam zal de aandacht van de beleggers naar zich weten te trekken. Deze beurs biedt namelijk een brede waaier aan kwaliteitswaarden met een ruime markt. Voorbeelden daarvan zijn Elsevier, ING, Getronics, Hagemeyer, KLM, KPN, Nutricia, Océ, Philips en Wolters-Kluwer). De Belgische bouwsektor is te mijden ( Desimpel, Terca en Immobel). Ook van de Amerikaanse waarden blijft men beter af. Vanuit een strategisch standpunt zien wij de volgende portefeuilleverdeling als ideaal : 70 % aandelen, 20 % obligaties en 10 % likwiditeiten.Op de wisselmarkten verwachten we een voortzetting van de tendensen uit 1995. Monetaire strubbelingen binnen het Europees Monetair Systeem (alweer Maastricht) evenals de bevestiging van een trendverandering voor de Amerikaanse dollar. Voor het ogenblik beleggen we 65 % in sterke Europese munten (Deense kroon en Franse frank inbegrepen), 25 % in de dollarzone en 10 % in de zwakke munten (Italiaanse lire, Spaanse peseta en pond sterling).We zijn positief voor de evolutie van de Belgische aandelen in 1996. De Brusselse beurs zal voordeel halen uit de lage rente. De geringe vergoeding op vastrentende produkten zal de belegger opnieuw interesse doen krijgen voor aandelen. Een groot aantal ondernemingen zal verder voordeel halen uit de herstruktureringsmaatregelen die reeds werden doorgevoerd. Aangezien er heel wat onzekerheden wegen op de Belgische ekonomische aktiviteit (hoge werkloosheid, blijvende zwakke konsumptie) hebben we een voorkeur voor vennootschappen die een groot deel van hun omzet in het buitenland realizeren en verder gaan met de geografische spreiding.Voeding te mijden.Bijgevolg raden we aandelen aan zoals Fortis AG, Solvay, Tessenderlo Chemie, UCB, CBR, Bekaert en Colruyt. Uit het aanbod kontantwaarden komen Picanol en Sun International voor aankoop in aanmerking. Sun is wel een spekulatieve belegging. Aandelen als Barco en Spector mogen binnen de type-portefeuille bewaard blijven. Ze komen echter niet meer in aanmerking voor aankoop. Waarden uit de voedingssektor (zoals Corona-Lotus, Spadel of Ter Beke) zijn te mijden. Deze ondernemingen worden namelijk sterk getroffen door de zwakke konsumptie en door de verhoogde konkurrentie binnen hun sektor. Een waarde als Clabecq is eveneens te mijden. Zelfs vanuit een spekulatief oogpunt. Doordacht spreiden.Voor het ogenblik raden we aan de portefeuille te verdelen over 60 % obligaties en 40 % aandelen. We zouden geen likwiditeiten aanhouden omwille van de lage rentevergoeding op korte termijn. In het obligatiesegment hebben we een voorkeur voor obligaties in Italiaanse lire en in Spaanse peseta. We zijn van oordeel dat de kans op herstel van de Italiaanse lire miskend wordt. Ook de mogelijke renteverlagingen zowel in Italië als in Spanje bieden mooie vooruitzichten op meerwaarden.Obligaties in sterke munten mogen nog 20 % uitmaken van een portefeuille op lange termijn. De reële rente is immers voldoende hoog dankzij de lage inflatie. Naast de Belgische aandelenmarkt (20 %) zijn we ook positief voor de beurs van Londen (10 %). Evenals voor fondsen die gespecializeerd zijn in de groeimarkten (10 %). Gezien de onderwaardering van de Canadese dollar mogen obligaties en termijnrekeningen in deze munt behouden blijven.Fabienne MaesHoe een beurs in haar geheel evolueert, heeft belang bij het beheer van een aandelenportefeuille. Maar dat belang mag niet overschat worden. In een beurs die stijgt, kan de koers van een bepaald aandeel fors dalen en omgekeerd. Dit geldt ook wat de sektorkeuze betreft. Staalaandelen kopen, is niet direkt aangewezen als de wereldekonomie begint aan een periode van laagkonjunktuur. Maar dat betekent niet dat geen enkel staalaandeel op dat ogenblik koopwaardig is. In elke sektor zijn er "goede" en "minder goede" bedrijven (dus aandelen).Als we dan toch een beurs moeten kiezen die de volgende maanden goed zal presteren, opteren we voor de beurs van Tokyo. Japanse aandelen beveelt Swingtrend trouwens reeds aan sinds eind juli 1995. Toen stond de Nikkei-index op een bodem. Ook de beurs van Madrid zal naar onze mening goed presteren. Japanse en Spaanse aandelen zijn om uiteenlopende redenen wel voorbehouden voor beleggers die wat risico aankunnen.Crashgevaar.Voor de beurs van Wall Street ziet de toekomst er minder fraai uit. Als de Amerikaanse overheid de komende weken of maanden geen maatregelen neemt die de ekonomie weer op gang trekken, dreigt de Amerikaanse beurs midden '96 te crashen. Een verdere rentedaling zal allicht onvoldoende zijn om de privé-konsumptie in de Verenigde Staten voldoende elan te geven. Daarvoor zijn ook fiskale stimuli nodig.Het crash-scenario is nog vermijdbaar. Maar als er niets gebeurt, riskeert de Dow Jones-index over een zestal maanden met duizend punten (misschien wat meer) te zakken. Dat zou uiteraard ook gevolgen hebben voor de meeste Europese beurzen. Vooral Amsterdam en Londen dreigen hard getroffen te worden. De grote Nederlandse en Britse bedrijven hebben heel wat aktiviteiten in de VS.Het is momenteel dus erg moeilijk om individuele aandelen uit te pikken die het hele jaar 1996 goed zullen presteren. Zoals tijdens het voorbije jaar blijven wij naast de spekulatievere Japanse aandelen de voorkeur geven aan kwaliteitsaandelen. Aandelen in financieel gezonde bedrijven, met een prima management en met een aktiviteit die ook in ekonomisch mindere periodes behoorlijk wat winst oplevert.Swingtrend stelde drie maanden geleden een voorbeeld-portefeuille op die momenteel volgende (in Brussel genoteerde) aandelen bevat : Ackermans & van Haaren, Arbed, Barco, Daiwa, Gillette, Heineken, IBM, ING, Royale Belge en Spector. Dit is zeker geen limitatieve lijst. Het aandeel BBL zou er bij voorbeeld perfekt bij passen. Hendrik VandemoorteleOndanks de sterke stijging in '95 blijft Barco tot de favorieten behoren voor '96.De distributiesektor beleeft moeilijke tijden. Toch mag Colruyt zich verheugen in enkele aanbevelingen.Voor de Amerikaanse beurs in '96 zijn zowel Afinas als Swingtrend zeer voorzichtig.