Over enkele weken lopen in en om Kaapstad vijf jonge Vlamingen, tussen 21 en 23 jaar oud, de Zuidafrikaanse markt te onderzoeken. Ive De Kerf, David Ledure, Ilse Sonck, Alex Thoré en Kristel Van Der Elst, laatstejaarsstudenten handelsingenieur aan de Handelsschool Solvay (VUB), gaan er voor vijf Belgische bedrijven die elk 89.000 frank betalen een marktprospektie verrichten, speuren naar handelspartners, de import/exportmogelijkheden bestuderen...
...

Over enkele weken lopen in en om Kaapstad vijf jonge Vlamingen, tussen 21 en 23 jaar oud, de Zuidafrikaanse markt te onderzoeken. Ive De Kerf, David Ledure, Ilse Sonck, Alex Thoré en Kristel Van Der Elst, laatstejaarsstudenten handelsingenieur aan de Handelsschool Solvay (VUB), gaan er voor vijf Belgische bedrijven die elk 89.000 frank betalen een marktprospektie verrichten, speuren naar handelspartners, de import/exportmogelijkheden bestuderen... Aan de akademische bagage de eerste injekties van praktische bedrijfservaring toedienen, dat is het doel van de Initiatiefgroep Solvay, zeg maar de verenigde laatstejaars (een 70-tal momenteel). Op het jaarprogramma : bedrijfsbezoeken, sollicitatietrainingen, business-games, en voor een paar geïnteresseerden (na selektie) dus ook deelname aan zo'n buitenlandse marktstudiereis.Alex Thoré, één van de vijf die naar de Kaap vertrekken : "In de voorbereiding kruipt veel energie. We verdiepen ons in de ekonomie van dat land niemand van ons is er vroeger al geweest. We moeten de onderneming die ons uitstuurt grondig leren kennen, exact weten wat ze van ons verlangt, om in haar naam te kunnen spreken en met een bruikbaar rapport terug te komen. We krijgen gelukkig hulp van de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel (VDBH), wiens vertegenwoordiger ginds in Zuid-Afrika op voorhand onder meer adressenlijsten opstelt van potentiële partners en andere nuttige kontakten. " Kontrakten afsluiten doen de studenten uiteraard niet. Maar uit één van de voorbije "studenten-handelsmissies" de voorbije jaren trok men naar Rusland, Maleisië, Taiwan, Tunesië en Finland kwamen nadien voor een bepaald bedrijf wel kontrakten ter waarde van maar liefst een half miljard frank voort.De keuze voor Zuid-Afrika gebeurde in overleg met de VDBH en met professor Wim Van den Panhuyzen, die als begeleider mee naar Kaapstad trekt. Ive De Kerf : "Zuid-Afrika zit ekonomisch op de goede weg : een open ekonomie met enorme business-opportuniteiten, vrije markt, overvloedig (ook geschoold) arbeidsaanbod, stijgende levensstandaard... En er is vanuit België veel interesse voor. In het zog van de officiële handelsmissies die er in het recente verleden naartoe trokken, kunnen wij nu bijvoorbeeld follow-up-werk verrichten. "De vorige jaren werden in de hierboven opgesomde landen projekten uitgevoerd voor onder andere Rectavit, Avasco Industries, Meura, Sun International, Structural Europe, en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Welke ondernemingen het dit jaar worden, vertellen de studenten niet. Ilse Sonck : "Omdat we alle vijf nog in de faze van besprekingen zitten, er zijn nog geen definitieve afspraken met bedrijven gemaakt. " Is het al niet erg laat, over een maand reizen ze immers af ? Sonck : "We zijn er gerust in. Bij vele van onze voorgangers werden de deals ook pas in de laatste weken voor het vertrek afgerond. "ALEX THORÉ, IVE DE KERF, DAVID LEDURE, KRISTEL VAN DER ELST EN ILSE SONCKVUB-studenten als marktonderzoekers in en om Kaapstad.