Het Garantiefonds Reizen heeft een eerste balans opgemaakt van zijn activiteiten. En directeur Mark De Vriendt is zichtbaar tevreden : de grootste ondernemingen uit de reissector zijn inmiddels toegetreden tot het fonds.
...

Het Garantiefonds Reizen heeft een eerste balans opgemaakt van zijn activiteiten. En directeur Mark De Vriendt is zichtbaar tevreden : de grootste ondernemingen uit de reissector zijn inmiddels toegetreden tot het fonds. Sinds 4 oktober 1994 voorziet de wet op de reiscontracten de verplichting voor elke reisorganisator of tussenpersoon uit de sector om zich te verzekeren tegen zijn eigen insolvabiliteit. De vijf beroepsorganisaties uit de toeristische branche de Belgische Vereniging van Touroperators (BVTO), de Belgian Travel Organisation (BTO), de Belgische Federatie van Uitbaters van Autocars en Autobussen (BFAA), de Beroepsunie van Reisagentschappen (BURA) en de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR) bereikten een compromisakkoord over de oprichting van een Garantiefonds Reizen. Dat fonds moet de consument de garantie bieden dat hij ofwel wordt terugbetaald ofwel zijn reis kan voortzetten als de onderneming waarmee hij een contract heeft gesloten, insolvabel wordt. Licentiaat in de rechten aan de VUB en in economisch recht aan de UCL (1991) werd De Vriendt eerst secretaris-generaal van de Federatie van de Toeristische Industrie ( FTI) in juni 1991. "Het was louter toeval," glimlacht hij. "De verantwoordelijken waren op zoek naar een jurist die tweetalig was en nog niet helemaal doordrongen van de speciale cultuur van het toerismebedrijf. Mark Vanmoerkerke, die toen voorzitter was van de FTI, heeft me zijn vertrouwen gegeven." In februari 1994 wordt de functie van secretaris-generaal van de FTI afgeschaft en verhuist Mark De Vriendt met zijn dossiers naar de directie van de BVTO. In juni 1995 wordt hij benoemd tot directeur van het Garantiefonds Reizen. "Het project werd eerst opgestart als vzw," aldus de verantwoordelijke. "Eén jaar na de oprichting werd ze omgevormd tot een onderlinge verzekeringsmaatschappij." Sinds december 1995 is het fonds ook erkend als een volwaardige verzekeringsonderneming. De potentiële markt ? Zo'n 1400 ondernemingen die behoren tot de toeristische sector en die over een vergunning beschikken. Volgens de wet zijn die ertoe verplicht om een verzekering te nemen. Tot nog toe hebben er 645 een aanvraag ingediend en zijn er al 102 die een polis onderschreven. Cijfers die Mark De Vriendt tot tevredenheid stemmen : "Dat honderdtal ondernemingen vertegenwoordigt zowat de helft van de omzet van de sector. De grootste risico's zijn dus al verzekerd. Maar de dossiers die we nu nog zullen binnenkrijgen, dreigen vrij ingewikkeld te worden." De kleinere reisagentschappen hebben immers veel minder duidelijke activiteiten en boekhoudingen. Mark De Vriendt kan een beroep doen op een viertal medewerkers. Is dat voldoende om al die nieuwe dossiers te verwerken ? "Aan het einde van dit jaar maken we de balans op van het aantal aangeslotenen," zo besluit hij. "Het blijft intussen heel wat tijd en moeite kosten om sommigen te overtuigen van het nut van een dergelijke verzekering." MARK DE VRIENDT (GARANTIEFONDS REIZEN) Een betere bescherming van de reiziger kan alleen maar het marktaandeel van de georganiseerde reizen doen stijgen.