S. Adamowicz, marketing manager Benelux, Air France, Brussel
...

S. Adamowicz, marketing manager Benelux, Air France, Brussel J. Vrancken, Lummen In "Zomerkuren", Trends van 1 augustus jl., meent één van uw redacteuren (waarom ondertekent hij niet ?) de verdediging van de European University op zich te moeten nemen. Daarbij gaat hij niet in op de grond van de zaak, nl. dat de European University een handig opgezet handeltje is waar clever ingespeeld wordt op de wens van ouders om hun kinderen een "imponerend" diploma te zien behalen, hoewel ze daartoe niet in staat zijn. Hier kun je met geld een klinkende titel verwerven (kopen) zonder er al te veel moeite te moeten voor doen... Het lijkt te mooi om waar te zijn en toch is het zo, allen daarheen ! Het gaat zogezegd om een "praktische" opleiding, in tegenstelling tot de echte universiteiten, die theoretische maar wereldvreemde bollebozen afleveren. Dat zal zeker voor een deel waar zijn maar waarom dan dat bewust verwarring stichtende gedoe met woorden als "University", Master of Business Administration, Bachelor of Business Administration, etc... Noem een kat een kat, een universiteit universiteit, een vakschool een vakschool en bluf bluf, daar kom je verst mee ! Tenzij je natuurlijk simpele binnenlandse of onwetende buitenlandse geesten wil imponeren, overdonderen en van je verschrikkelijk intellect en degelijkheid wil overtuigen. Trouwens, een uitstekende praktische opleiding in talen, administratie, boekhouden en fiscaliteit, dagelijks management in het bedrijf, etc... wordt op talloze plaatsen in Vlaanderen aangeboden. Het zou voor de afgestudeerden van deze onderwijsinstellingen een schrijnend affront zijn zelfs maar met de "University" vergeleken te worden. Zij bieden praktische opleidingen, de "University" biedt niets, lucht, valse schijn, woordenkramerij, onder het motto, de wereld wil bedrogen worden, dus ik bedrieg. Stel je even voor dat de European University artsen en tandartsen begint op te leiden, en dat de goegemeente erin trapt.Nee, Trends, Vlaanderen heeft genoeg wortels met internationale uitgroei, die meer het verdedigen en promoten waard zijn.Ik ben huisarts, een produkt van de Broeders van de Christelijke Scholen (LO), de Jezuïeten (MO) en de KUL (geneeskunde), geen verlepte 68'er, vindt niemand per definitie verdacht maar heeft wel een afkeer van rake en schone schijn.Dr. Johan Lecluyse, De Haan Karel Mortelmans, Lier