De gedelegeerd bestuurder, Pierre Mariani, wil van Dexia een minder internationale groep maken die meer focust op traditioneel bankieren. De bank-verzekeraar wil haar risicoblootstelling drastisch verlagen. Voor het eerst sinds de beursgang in 1996 wordt geen dividend uitgekeerd en er verdwijnen 900 jobs. Ook in de variabele verloning van het personeel wordt gesnoeid. Met die maatregelen reageert Dexia op een verwacht verlies van drie miljard euro in 2008. Afwachten wat de cijfermatige impact wordt.
...

De gedelegeerd bestuurder, Pierre Mariani, wil van Dexia een minder internationale groep maken die meer focust op traditioneel bankieren. De bank-verzekeraar wil haar risicoblootstelling drastisch verlagen. Voor het eerst sinds de beursgang in 1996 wordt geen dividend uitgekeerd en er verdwijnen 900 jobs. Ook in de variabele verloning van het personeel wordt gesnoeid. Met die maatregelen reageert Dexia op een verwacht verlies van drie miljard euro in 2008. Afwachten wat de cijfermatige impact wordt. Eind goed al goed? Luc Soete van de bediendevakbond LBC-NVK had liever een totaalplan gezien. "Met duurzame oplossingen, in de eerste plaats voor het financieringsvraagstuk. In wezen is dat een Frans probleem, maar België draait ervoor op. Dat veroorzaakt een onevenwicht. Wat gaat men daaraan doen? Snijden tot er niks meer overblijft?" De eerste zorg van het Belgische vakbondsfront is de creatie van een economisch rendabele en financieel stabiele groep, waar tewerkstelling gegarandeerd blijft. "We maken ons hoe dan ook zorgen over de leefbaarheid van Dexia in de huidige constructie." Soete raakt meteen een gevoelige snaar. In Frankrijk kampt Dexia met een moeilijke liquiditeitspositie omdat het daar geen retailbank heeft en dus geen spaardeposito's kan gebruiken om kredieten te verstrekken. Dexia moet een beroep doen op de financiële markten, geen evidentie in deze crisis. Een deal met de Franse Banque Postale, die wel veel liquide middelen heeft, kan soelaas bieden. Geruchten over een liquiditeitsakkoord doken de voorbije weken herhaaldelijk op. Francine Swiggers, de topvrouw van Arcofin - de holding van de christelijke werknemersbeweging ACW en een belangrijke aandeelhouder van Dexia - wil over toekomstscenario's geen uitspraken doen. Prioriteit nummer één is de uitwerking van het recente hervormingsplan. Toch is een potentiële partner voor Dexia niet helemaal out of the question. "Een commerciële deal met de Franse Banque Postale? Als dat tegen aanvaardbare voorwaarden kan, zonder dat er iets verandert aan de juridische structuur, dan zijn wij daar voorstander van." Dan zijn er ook nog de geruchten dat het niet bij een commerciële deal blijft, maar dat de Franse poot afgesplitst zou worden - om daarna pas te worden samengevoegd met de Banque Postale. De Franse aandeelhouder van Dexia, de Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), zou voorstander zijn van zo'n scenario. Een drastische tabula rasa en meteen een oplossing voor het onevenwicht tussen Frankrijk en België. "Allemaal lulkoek", reageert een grote Belgische Dexia-aandeelhouder. "Het is toch normaal dat verschillende delen van een groep samenwerken? Denkt u dat er tussen KBC België en KBC in Polen geen geldstromen plaatsvinden? En over Dexia: zolang het bloed stroomt, moet je geen voet amputeren." Volgens Swiggers is een splitsing van de Belgische en Franse activiteiten van Dexia niet aan de orde. Het is bovendien verre van vanzelfsprekend om de uiterst geïntegreerde resultatenrekening van de volledige groep te dissecteren volgens geografische criteria. "Zoiets vergt heel wat studiewerk. Bovendien moet er over een grote strategische wijziging bij Dexia eerst aandeelhoudersoverleg plaatsvinden. Van CDC kregen we geen enkel signaal dat zij een splitsingsscenario genegen zijn." De Gemeentelijke Holding - waarvan de Belgische gemeenten eigenaar zijn en die 14 procent van de Dexia-aandelen bezit - pleit voor rust en sereniteit en geeft voorts geen commentaar." Kurt De Baenst, analist bij Fortis, noemt Dexia op Europees niveau een eerder kleine speler. "Het is zeer de vraag of het interessant is om nog kleiner te worden." Bovendien is er één grote hinderpaal: de Amerikaanse Dexia-dochter en sectorgenoot FSA - momenteel sterk in de problemen door de crisis. Eind vorig jaar verkocht Dexia het gezonde deel van FSA, maar het ongezonde deel van FSA bleef op de balans staan. Er werd weliswaar een garantieregeling uitgewerkt, maar als Dexia wordt gesplitst, dan rijst de vraag wat er met dat gifpakket moet gebeuren. Officieel gaat het om een dochter van de Franse Dexia-poot, maar of de Fransen bereid zullen zijn om er alleen voor op te draaien? De best mogelijke manier om het struikelblok FSA uit de weg te ruimen, is volgens Alain Deneef - hoofdredacteur van Cash en Inside Beleggen - de oprichting van een bad bank op Europees niveau, waarin alle toxische producten van financiële instellingen kunnen worden ondergebracht. Zoiets heeft inderdaad een prijs. In het geval van Dexia misschien een nieuwe tussenkomst van de Belgische en/of Franse overheid. Deneef benadrukt dat er eerst een oplossing moet worden gevonden voor de toxische portefeuille van FSA. Het beste scenario? "Je voelt heel goed aan dat de liefde tussen de Belgen en de Fransen ferm bekoeld is. België is niet bereid om nog meer jobs op te offeren voor iets wat in wezen een Frans probleem is. Kortom, er zit een kink in de kabel. Volgens mij wordt een splitsing op middellange termijn onvermijdelijk. Voor Dexia in België betekent dat een terugkeer naar het Gemeentekrediet van vroeger. Terug naar de basis: het financieren van publieke besturen." Slecht nieuws voor de Belgische aandeelhouders, want kleine financiële entiteiten creëren minder aandeelhouderswaarde dan grote bankgroepen. "Zó slecht is dat nieuws nu ook weer niet. De megalomanie van de finan-ciële sector heeft immers alleen maar aandeelhouderswaarde vernietigd in plaats van gecreëerd. Maar dat blijft hypothetisch", zegt Deneef. Als Dexia splitst, ligt volgens hem een veelheid aan scenario's open, een fusie tussen Société Générale en de Franse poot van Dexia, om maar iets te noemen. (T) Door Celine De Coster