Beleggen in technologieaandelen was de afgelopen vijf jaar een goede keuze. De zeventien technologiefondsen die in België worden verhandeld, lieten een gemiddelde stijging van bijna 18 procent per jaar optekenen. De sector wordt vaak bestempeld als uiterst volatiel en onderhevig aan zeer snelle veranderingen - en dat is terecht - maar de techfondsen presteerden opmerkelijk stabiel, met een volatiliteit tussen 13 en 17 procent.
...

Beleggen in technologieaandelen was de afgelopen vijf jaar een goede keuze. De zeventien technologiefondsen die in België worden verhandeld, lieten een gemiddelde stijging van bijna 18 procent per jaar optekenen. De sector wordt vaak bestempeld als uiterst volatiel en onderhevig aan zeer snelle veranderingen - en dat is terecht - maar de techfondsen presteerden opmerkelijk stabiel, met een volatiliteit tussen 13 en 17 procent. In die categorie waren het Franklin Technology Fund en het Henderson Horizon Global Technology-fonds lange tijd de koplopers. De afgelopen jaren heeft het fonds Fidelity Global Technology zich naar de top opgewerkt. Over een periode van vijf jaar deed het meer dan 2,2 procent beter dan het nummer twee (zie tabel Zeventien technologiefondsen). Dat is vooral te danken aan HyunHo Sohn, die zich in maart 2013 bij het beheerteam voegde. In oktober dat jaar werd hij al tot hoofdbeheerder benoemd. De beheerde activa zijn sindsdien verdrievoudigd, tot meer dan 1,1 miljard euro. HyunHo Sohn zet in op drie soorten ondernemingen. Ongeveer de helft van de activa is belegd in groeibedrijven met een kleine of middelgrote kapitalisatie, en met een horizon van ten minste drie jaar. Dat segment wil de leiders van morgen opsporen, maar een van de belangrijkste posities is Alphabet, het vroegere Google. "De fundamenten van Alphabet blijven solide. Het is een van de eerste ondernemingen die zal profiteren van de verdere ontwikkeling van de e-commerce", zegt de beheerder. Het fonds heeft ook cyclische aandelen in portefeuille, vooral van weinig kapitaalintensieve groepen, waarop het inzet op een kortere beleggingshorizon van 12 à 18 maanden. Door te beleggen in financieel gezonde ondernemingen wil de beheerder het baisserisico beperken. Een voorbeeld is Mellanox: "Die groep heeft een generatie voorsprong op haar concurrenten in de koppeling van netwerken", zegt HyunHo Sohn. Daarnaast belegt hij in ondergewaardeerde bedrijven waarvan hij verwacht dat de koers sterk kan stijgen. "Het gaat om complexe dossiers die een grondige analyse vereisen om de concurrentiepositie van het bedrijf ten volle te kunnen inschatten." Tot die categorie behoren ook groepen die kans maken om te worden overgenomen. De technologiesector blijft vatbaar voor een verregaande concentratie. De reuzen in de branche aarzelen niet om daarvoor diep in hun buidel te tasten. Dat bleek onlangs nog eens met de overname van LinkedIn door Microsoft voor ruim 26 miljard dollar. "LinkedIn was dit jaar een van de aandelen die het meest heeft bijgedragen tot onze prestatie." "De technologiesector groeit twee keer sneller dan de economie. De waardering is nog altijd aantrekkelijk. Techbedrijven worden zich ook meer en meer bewust van de noodzaak om hun aandeelhouders te belonen", vat HyunHo Sohn de troeven van de sector samen. 70 procent van de activa van het fonds is belegd in Amerikaanse bedrijven. De helft van de activa is geïnvesteerd in kapitalisaties van minder dan 20 miljoen dollar. Daarnaast belegt de beheerder in Aziatische internetbedrijven als Rakuten in Japan, en Baidu en JD.Com in China. HyunHo Sohn mag ver afwijken van zijn referentie-index. Aandelen als Facebook en Microsoft behoren niet tot de belangrijkste posities van de portefeuille. "De sector is bijna ononderbroken gegroeid sinds de jaren zeventig, maar er zijn grote veranderingen geweest, met de shift van de grote informaticasystemen naar de pc, het internet en de cloud vandaag. Tijdens al die fases hebben nieuwe groepen de kar van de groei getrokken", stelt HyunHo Sohn vast. "We moeten dus blijven zoeken naar de leiders van morgen en profiteren van de kortetermijnvisie van sommige beleggers om aandelen met een grote korting te vinden. Opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie en de virtuele realiteit worden wellicht de groeimotoren van de toekomst." Frédéric Dineur