Het fondsPetercam Equities North America Dividend, dat belegt in Amerikaanse dividendaandelen, is met meer dan 20 procent gestegen sinds begin 2013. De voorbije vijf jaar haalde het een gemiddeld jaarlijks rendement van 12,4 procent. Die prestatie werd beloond met drie Morningstar-sterren.
...

Het fondsPetercam Equities North America Dividend, dat belegt in Amerikaanse dividendaandelen, is met meer dan 20 procent gestegen sinds begin 2013. De voorbije vijf jaar haalde het een gemiddeld jaarlijks rendement van 12,4 procent. Die prestatie werd beloond met drie Morningstar-sterren. "Over beleggen in aandelen met een hoog dividendrendement bestaan twee grote misverstanden, die we absoluut willen ontkrachten", onderstreept Moudy El Khodr, de beheerder van het fonds. "Ten eerste heeft een stijging van de obligatierente geen negatieve impact op dividendaandelen, als de rentestand laag blijft." Het renteniveau wordt pas een probleem als de obligatierente in de Verenigde Staten uitkomt boven 5,5 procent. "Het tweede misverstand is dat een fonds dat belegt in dividendaandelen altijd waarden zoals telecom-, vastgoed- of nutsbedrijven moet bevatten. De concurrentiepositie van telecomondernemingen zoals AT&T en Verizon die 80 procent van hun winst uitkeren, wordt almaar moeilijker." De portefeuille van het fonds Petercam Equities North America Dividend biedt een goede spreiding tussen verscheidene sectoren. Het belegt maar beperkt in de traditionele segmenten van dividendaandelen. "Onze voorkeur gaat naar aandelen die een bescheiden dividend opbrengen, maar die wel een groeipotentieel hebben", aldus Moudy El Khodr. "Wij selecteren bedrijven met een dividend dat hoger is dan het dividendrendement van de S&P 500-index, of 2,1 procent. Een bovenlimiet is er niet, maar we zijn er ons van bewust dat de bedrijven die de hoogste dividenden uitkeren, vaak kampen met structurele problemen." De portefeuille heeft een dividendrendement van 3,3 procent. De dividendstrategie van de beheerders is vandaag gebaseerd op technologieaandelen. Moudy El Khodr: "Tien jaar geleden was dat segment helemaal niet vertegenwoordigd, aangezien geen enkel IT-bedrijf dividenden uitkeerde. Dat is vandaag duidelijk anders, met kleppers als Apple, Intel, NVidia en Microsoft. Het zijn gezonde bedrijven die profiteren van de sterke stijging van hun cashflow." Een ander segment dat de beheerder erg waardeert, is dat van de Amerikaanse regionale banken die aantrekkelijk gewaardeerd zijn en waarvan het dividendrendement van 2 à 3 procent een goed groeipotentieel biedt. "We komen uit een periode waarin het dividend een groot aandeel had in de prestaties van het fonds, maar nu zal de stijging van de koersen opnieuw primeren. In het verleden was de prestatie op de lange termijn altijd min of meer evenwichtig verdeeld tussen de stijging van de koersen en de dividenden." Een ander belangrijk kenmerk van de portefeuille is het feit dat de verschillende posities -- tussen vijftig en zestig -- op een gelijke manier worden gewogen. "Zo voorkomen we dat een bedrijf een te groot gewicht krijgt in onze portefeuille of dat we verliefd worden op een aandeel." Petercam Equities North America Dividend ISIN-code: BE0058174716FRÉDÉRIC DINEUR