Candriam Investors Group, het voormalige Dexia Asset Management, maakt sinds een jaar deel uit van New York Life. Enkele producten zijn aan een opmars bezig. Zo presteerde Candriam Bonds Emerging Markets op vijf jaar beter dan de grote internationale beheerders in de categorie obligatiefondsen uit de opkomende landen, met een gemiddelde jaarlijkse stijging van bijna 12 procent. Het beheert bijna 1 miljard dollar, waardoor het behoort tot de grootste retailfondsen van de groep.
...

Candriam Investors Group, het voormalige Dexia Asset Management, maakt sinds een jaar deel uit van New York Life. Enkele producten zijn aan een opmars bezig. Zo presteerde Candriam Bonds Emerging Markets op vijf jaar beter dan de grote internationale beheerders in de categorie obligatiefondsen uit de opkomende landen, met een gemiddelde jaarlijkse stijging van bijna 12 procent. Het beheert bijna 1 miljard dollar, waardoor het behoort tot de grootste retailfondsen van de groep. "Wij beheren al sinds 1996 fondsen die gespecialiseerd zijn in obligaties uit de groeilanden. Daardoor hebben we een zekere expertise opgebouwd in dat domein", zegt Nicolas Forest, die verantwoordelijk is voor het obligatiebeheer bij Candriam. "Veel fondsen kijken naar macro-economische factoren als ze beleggen in de opkomende markten. Zo gaat het bij ons niet. De opkomende markten vormen geen harmonieus geheel. Er zijn veel verschillende situaties en marktsegmenten, met kleine en grote emissies, met veel of weinig liquiditeit, en verschillende valuta's. Een algemene benadering werkt dan niet." Candriam Bonds Emerging Markets belegt in overheidsobligaties van vijftig opkomende landen. Het kapitaal is deels gepositioneerd in obligaties van (semi-)overheidsinstellingen. Het fonds belegt niet in papier van privébedrijven waarin de overheid niet betrokken is. "Als we een uitgifte beoordelen, gaan we na hoeveel wanbetalingen er zijn geweest op eerdere obligaties van dat land", licht Forest zijn strategie toe. "We nemen geen valutarisico's (tegenover de Amerikaanse dollar). Veel lijnen in de portefeuille vallen buiten onze referentie-index, zoals obligaties uit frontierlanden of papier van semi-overheidsinstellingen." Het fonds telt 220 lijnen en heeft een turn-over van ongeveer 50 procent per jaar. De portefeuille is voor meer dan 45 procent belegd in obligaties met een BBB-rating, en voor 32 procent in obligaties met een BB- en een B-rating. Bijna 65 procent van de effecten heeft een looptijd van meer dan zeven jaar. De beheerders beleggen in een brede groep landen, waaronder Kroatië, de Filipijnen, Uruguay, Indonesië, Polen, Peru en Turkije. "Wij zetten nooit zwaar in op een land of een regio. Als we ons vergissen, is de impact op de prestaties niet te overzien", zegt Forest. "Wij gebruiken een hele rist strategieën, zodat het risico voor een individuele lijn beperkt blijft. In 2014 hebben we bijvoorbeeld Kroatisch papier omgeruild voor Servisch, en hebben we ingespeeld op de daling van rendementen in Indonesië. In tijden van dreigende deflatie en ultralage rentes blijven obligaties uit de opkomende landen een van de enige activaklassen die nog een rendement van 4 à 5 procent per jaar bieden." Candriam Bonds Emerging Markets - ISIN-code: LU0083568666FRÉDÉRIC DINEUR"De opkomende markten vormen geen harmonieus geheel"