Om de discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken, pleitte federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vorige week voor zogenoemde mystery calls. Een sociaal inspecteur belt dan naar een bedrijf onder een schuilnaam om uit te vissen of de werkgever discrimineert op basis van een exotische naam. De werkgeversorganisaties Unizo en VBO reageerden afwijzend op het voorstel van Peeters. Karel Van Eetvelt had het over een "Oost-Duitse maatregel" en bij het VBO werden de mystery calls als "stigmatiserend" weggezet.
...

Om de discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken, pleitte federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vorige week voor zogenoemde mystery calls. Een sociaal inspecteur belt dan naar een bedrijf onder een schuilnaam om uit te vissen of de werkgever discrimineert op basis van een exotische naam. De werkgeversorganisaties Unizo en VBO reageerden afwijzend op het voorstel van Peeters. Karel Van Eetvelt had het over een "Oost-Duitse maatregel" en bij het VBO werden de mystery calls als "stigmatiserend" weggezet. Fa Quix, directeur-generaal van Fedustria, bestempelt het idee van Kris Peeters als populistisch. "Er zal geen enkele job gecreëerd worden door het inzetten van mystery calls", stelt de topman van de sectorfederatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie. Hij ervaart deze aanpak als een motie van wantrouwen ten aanzien van de werkgevers. "Zo'n initiatief stigmatiseert de werkgevers terwijl het misschien om enkele uitzonderingen gaat. Discriminatie kan niet, maar mystery calls kunnen ook niet." Volgens Quix zijn de ondernemingen de eerste bondgenoten om jongeren -- allochtonen én autochtonen -- aan het werk te krijgen. "Nu zit men te schieten op diegene die voor de oplossing moet zorgen. Dat komt bij ons over als zeer onrechtvaardig en weinig doordacht. Het is niet meteen de meest intelligente maatregel. Er moet een oplossing gezocht worden samen met de werkgevers. Karel Van Eetvelt van Unizo heeft gelijk, laat ons dat samen met de sociale partners bekijken." Maar er is wel een probleem op de arbeidsmarkt. In Vlaanderen heeft amper 46 procent van de mensen van allochtone afkomst een job, terwijl de Vlaamse werkzaamheidsgraad boven de 70 procent ligt. "In de industrie zijn er gelijke kansen", antwoordt Fa Quix. "De hoofdoorzaak van het probleem is niet discriminatie, maar de lage scholing en de onaangepaste attitudes van veel kandidaten. Dat geldt trouwens ook voor veel Vlaamse jongeren en dat ga je met mystery calls niet oplossen." Hoe dan wel? "We moeten meer inzetten op scholing en attitudevorming. Dan gaat het om op tijd komen, inzet, instructies opvolgen en correct uitvoeren, gezag aanvaarden enzovoort. Werkgevers hebben problemen met laaggeschoolden met een verkeerde attitude en daar horen helaas veel allochtone jongeren bij. Daar moet iets aan gedaan worden. Dat heeft niets met discriminatie te maken", aldus Quix. Volgens de topman van Fedustria leveren bedrijven voldoende inspanningen om de diversiteit op de werkvloer te bevorderen. "13 procent van de jongeren die in onze sectoren opleiding volgen via werkplekleren, zijn niet-EU-burgers. Het is niet omdat iemand een job niet krijgt dat het door discriminatie is." Fa Quix wijst ook op een ander aspect in deze context: "Allochtone jongeren zijn oververtegenwoordigd bij de laaggeschoolden. En net die jobs staan het meest onder druk door onze hoge loonkosten. Dus als we iets doen aan de hoge loonkosten, komen er ook meer kansen voor laaggeschoolden op de arbeidsmarkt." @decatkurt