Vlak nadat mijn vakantie begon, werd ik ziek. Ik moest al mijn vakantieplannen annuleren. Kan ik mijn vakantie dan alsnog naar later opschuiven?

De Belgische vakantiereglementering voor werknemers in de privésector schrijft voor dat de arbeidsongeschiktheid tijdens een vooraf afgesproken periode van wettelijke vakantie niet als ziektedagen worden gekwalificeerd. Het blijven vakantiedagen en de vakantie loopt gewoon door. De werknemer kan die dagen niet later opnemen en in de praktijk komt de werkgever zelfs vaak niet te weten dat zijn werknemer ziek was. De werkgever moet wel nog het saldo van het gewaarbor...

De Belgische vakantiereglementering voor werknemers in de privésector schrijft voor dat de arbeidsongeschiktheid tijdens een vooraf afgesproken periode van wettelijke vakantie niet als ziektedagen worden gekwalificeerd. Het blijven vakantiedagen en de vakantie loopt gewoon door. De werknemer kan die dagen niet later opnemen en in de praktijk komt de werkgever zelfs vaak niet te weten dat zijn werknemer ziek was. De werkgever moet wel nog het saldo van het gewaarborgde loon betalen als de werknemer ook na zijn vakantie nog ziek is. Om dat te kennen, wordt gerekend vanaf de eerste ziektedag, ook als die tijdens de vakantie valt. Is de werknemer arbeidsongeschikt voordat de vakantie begint, dan is hij zijn vakantiedagen niet kwijt, maar kan hij ze later opnemen. De eerste schorsingsoorzaak krijgt voorrang. Er wordt een gewaarborgd loon betaald door de werkgever en geen vakantiegeld. Een Europese arbeidstijdenrichtlijn van 2003 stelt dat iedere werknemer recht heeft op minimaal vier weken betaalde vakantie per jaar. Dat recht kan niet worden vervangen door een financiële vergoeding, behalve als het dienstverband wordt beëindigd. Het Europees Hof van Justitie heeft al gesteld dat ziektedagen niet hetzelfde zijn als het nemen van rust en ontspanning wegens vakantie. De werknemer moet dan ook het recht hebben de vakantiedagen later op te nemen, en desnoods na de normale referentieperiode voor het opnemen van vakantie -- dat wil zeggen: voor het einde van het vakantiejaar. Dat betekent dat de werkgever het gewaarborgd loon voor die ziektedagen moet betalen, hoewel de ziekteperiode is begonnen tijdens een geplande periode van vakantie. Op verzoek van minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad van 28 mei 2013 over die zaak gedebatteerd en beloofd op korte termijn een voorstel uit te werken. Daarbij zal vooral aandacht gaan naar de bewijslast van de arbeidsongeschiktheid door de werknemer, het controlerecht door de werkgever en de praktische en juridische problemen -- onder meer inzake privacy en het medische beroepsgeheim -- die zich voordoen bij het nemen van vakantie in het buitenland.Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.Frank RuelensDe eerste schorsingsoorzaak van een arbeidscontract krijgt voorrang.