Het Stedelijk Van Abbemuseum in Eindhoven, dat één van 's werelds belangrijkste collecties inzake hedendaagse kunst huisvest, viert zijn zestigste verjaardag met een jubileumtentoonstelling : "Alleen schilderijen".
...

Het Stedelijk Van Abbemuseum in Eindhoven, dat één van 's werelds belangrijkste collecties inzake hedendaagse kunst huisvest, viert zijn zestigste verjaardag met een jubileumtentoonstelling : "Alleen schilderijen". Tien jaar geleden, toen het Stedelijk Van Abbemuseum in Eindhoven zijn vijftigste verjaardag vierde, koos de toenmalige directeur Rudi Fuchs ervoor om zijn jubileumtentoonstelling met 600 werken uit de verzameling níet in het eigen museumgebouw te organiseren. Het gebouw dat de Nederlandse architect A. J. Kropholler in 1933 creëerde, was veel te klein voor de verzameling die zich onder Fuchs had ontplooid tot één van 's werelds belangrijkste collecties inzake hedendaagse kunst. Fuchs hield het na het halfeeuwfeest al snel voor bekeken. Zijn opvolger, de Vlaming Jan Debbaut, ontvouwde een paar jaar geleden een plan van de architect Cahen, waardoor er in het museum niet alleen plaats voor tijdelijke tentoonstellingen, maar ook voor een permanente display van de vaste verzameling zou komen. Die verbouwing had nog voor dit jaar rond moeten zijn, als de zestigste verjaardag van het Van Abbe gevierd zou worden. Het protest van de Stichting Behoud het Van Abbe besliste daar echter anders over. Het nieuwe gebouw van Cahen zou als een huls rond het al bestaande museumgebouw worden opgetrokken, en de Stichting vindt het een schande dat daardoor de voorgevel van het gebouw van Kropholler, met zijn typische Nederlandse baksteenarchitectuur, en het parmantige klokkentorentje, aan het oog zouden worden onttrokken. Volgens waarnemers moet een beslissing over de eventuele bouw niet binnen de eerste jaren worden verwacht. Al twee jaar heeft het museum een voorlopig onderkomen gevonden in de voormalige personeelswinkel van Philips, tegenover het voetbalstadion van PSV. En in die grauwe depot wordt nu ook de jubileumtentoonstelling georganiseerd die zestig jaar Van Abbe celebreert : "Alleen Schilderijen. Van Picasso tot Marlène Dumas". Zoals de titel laat vermoeden, is het een tentoonstelling die zich louter op de schilderijen ent die vooral door Debbauts voorgangers werden verzameld. Er werden om en bij de 130 schilderijen samengebracht. Ze zijn onder meer van de hand van Kandinsky, Kokoschka, Mondriaan, Kiefer, Miro, Bacon, Stella, en Kelly. Een uitgelezen gezelschap. Helaas is het voorlopige parcours dat in de personeelswinkel werd uitgetekend niet bestand tegen zoveel kwaliteit. De schatten kwamen er wat verweesd aan gammele schotten te hangen, en van de aangekondigde "feestelijkheid" valt amper wat te merken. MAX BORKA"Alleen schilderijen." Tot 25 augustus. Van 11 tot 17 uur. 's Maandags gesloten, behalve op feestdagen. In het tijdelijk Van Abbemuseum aan de Vondelweg 1, Eindhoven. Toegangsprijs : 5 gulden.Marlène Dumas : Het kwaad is banaal. Eén van de 130 schilderijen op de jubileumtentoonstelling n.a.v. 60 jaar Van Abbe.