De Commissie schiet hem hierbij te hulp. Ze wil obstakels in de informatieuitwisseling tussen de Europese antifraudediensten en administraties uit de weg ruimen. Vandaag bestaat er in elke lidstaat wel een nationaal meldpunt van het VAT Information Exchange System (VIES), de on line raadpleegbare kruispuntbank met de transactiegegevens van alle EU-lidstaten. Alleen is het de vraag of het VIES in elke lidstaat even goed wordt opgevolgd.
...

De Commissie schiet hem hierbij te hulp. Ze wil obstakels in de informatieuitwisseling tussen de Europese antifraudediensten en administraties uit de weg ruimen. Vandaag bestaat er in elke lidstaat wel een nationaal meldpunt van het VAT Information Exchange System (VIES), de on line raadpleegbare kruispuntbank met de transactiegegevens van alle EU-lidstaten. Alleen is het de vraag of het VIES in elke lidstaat even goed wordt opgevolgd. De Commissie wil daarom een nieuwe wettelijke regeling uitwerken om de informatieuitwisseling tussen de lidstaten dwingend te reguleren. Concreet: verzoeken moeten ten laatste binnen de drie maanden beantwoord worden.Sneller ingrijpenDe ontwerpverordening van de Europese Commissie sluit nauw aan bij de plannen van Zenner, en dan vooral bij de proactieve aanpak van de grote georganiseerde fraude en carrousels. "Vlotte doorstroming van informatie is van kapitaal belang," zegt Frank Philipsen van het kabinet-Zenner. "Hoe langer het duurt, hoe meer mogelijkheden de carrousel heeft om verder te draaien. Die expliciete tijdslimiet uit de ontwerpverordening is een voordeel." Volgens administrateur-generaal Alfons Van den Abbeele, diensthoofd bij de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (AOIF), is carrouselfraude big business. "Het is een samenspel tussen malafide handelaars met vestigingen in diverse lidstaten maar ook met bevoorradingspunten buiten de EU. Om de molen draaiende te houden, beschikken de organisatoren over een armada van 'kattenvangers' of stromannen," legt Van den Abbeele uit. "Vaak zijn er marginalen en kleinere criminelen in het spel, die valse facturen uitreiken. Dikwijls worden speciaal daarvoor firma's opgericht en slapende vennootschappen opgekocht, die worden geactiveerd en na korte tijd gedumpt." Om de link tussen organisator en stroman te verdoezelen, zijn er buffervennootschappen nodig. Die zijn een onmisbare schakel in de facturatieketen, omdat ze als bliksemafleider fungeren. Het zijn díé vennootschappen die de valse facturen van de kattenvangers boeken en de BTW in aftrek brengen, ogenschijnlijk correcte facturen uitreiken aan de organisator en aan hun fiscale verplichtingen voldoen. Finaal brengt de organisator de goederen op de markt nadat de witwas is gebeurd, meestal tegen niet te kloppen prijzen. "Het prijsverlies wordt ruimschoots gecompenseerd door het opstrijken van de BTW," aldus Van den Abbeele.De sectoren die het meest door de BTW-carrousels worden getroffen zijn die met de hoogste BTW-heffingen en de grootste concurrentie: informatica, auto's, olie en de sector van telecommunicatie, hifi, video en elektrische toestellen.Stef JanssensBTW-carrouselfraude was in 2000 met 2,16 miljard euro de absolute nummer één op de wereldwijde witwaslijst.