Ekopak is een van de bedrijven die waterbehandelingsapparatuur ontwerpen, bouwen en optimaliseren. Managing director Marc Van Nieuwenhove werkte al twintig jaar in waterbehandeling toen hij in 2002 zelfstandige werd. "Sinds 2004 doet Ekopak aan industriële waterbehandeling. Dat betekent dat we het binnenkomende water behandelen opdat het gebruikt kan worden als proceswater. Daarnaast doen we interne waterbehandeling met chemicaliën. Water veroorzaakt immers corrosie en afzettingen. Zonder waterbehandeling kan een machinepark al na enkele maanden doorgeroest zijn. Ondernemingen willen uiteraard dat hun investeringen een paar decennia meegaan en dat de continuït...

Ekopak is een van de bedrijven die waterbehandelingsapparatuur ontwerpen, bouwen en optimaliseren. Managing director Marc Van Nieuwenhove werkte al twintig jaar in waterbehandeling toen hij in 2002 zelfstandige werd. "Sinds 2004 doet Ekopak aan industriële waterbehandeling. Dat betekent dat we het binnenkomende water behandelen opdat het gebruikt kan worden als proceswater. Daarnaast doen we interne waterbehandeling met chemicaliën. Water veroorzaakt immers corrosie en afzettingen. Zonder waterbehandeling kan een machinepark al na enkele maanden doorgeroest zijn. Ondernemingen willen uiteraard dat hun investeringen een paar decennia meegaan en dat de continuïteit van de productie verzekerd is." Naast de waterbehandelingsapparatuur biedt Ekopak ook een uitgebreide service. "Dagelijks hebben wij vier analisten op de baan om stalen te nemen en die te controleren. Zo kunnen we de installatie preventief onderhouden en ingrijpen waar nodig." Volgens Van Nieuwenhove heeft de toenemende vraag naar waterbehandeling twee grote oorzaken. "In eerste instantie wordt leiddingwater steeds duurder. Het binnenbrengen van 1 kubieke meter kost 2 tot 2,5 euro, terwijl de exploitatieprijs van 1 kubieke meter putwater slechts 0,2 tot 0,5 euro is. Anderzijds mag er sinds 2004 geen diep putwater - water van op 100 tot 200 meter diepte - meer gebruikt worden, omdat het waterniveau te snel daalde. Bedrijven worden milieubewust, maar willen uiteraard ook een goedkope oplossing. Daarom kijkt men steeds meer naar hemelwater, oppervlakte- of rivierwater, het recycleren van afvalwater..." Ook al heeft het bedrijfje slechts elf mensen in dienst, de resultaten zijn verbluffend. De omzet evolueerde van 1,9 miljoen euro in 2009 naar liefst 2,29 miljoen euro vorig jaar. "Sinds ons eerste operatieve jaar 2004 is de omzet vertienvoudigd." Ekopak richt zich op de industrie, maar een minimale hoeveelheid waterverbruik is niet vereist. "Textielbedrijfjes, aardappelbedrijven, wasserijen, ziekenhuizen, alle ondernemingen die water gebruiken zijn welkom. Klanten die bij ons aankloppen, proberen wij een oplossing te bieden. Vaak is dat via membraantechnologie. Doordat er amper chemicaliën gebruikt moeten worden, is dat ook de meest ecologische vorm van waterbehandeling." Concrete voorbeelden zijn het vervangen van leidingwater door hemelwater voor het sanitair, een installatie die op leidingwater draait overzetten naar putwater of het hergebruiken van proces- of afvalwater. "Bij een zuivelproducent hebben wij een installatie gezet die het indampwater van de melk behandelt, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Op die manier kan per jaar 50.000 kubieke meter water gerecupereerd worden. Normaal werd daarvoor leidingwater gebruikt, wat in totaal 125.000 euro per jaar kostte. Met 4500 euro en 5000 euro jaarlijkse onderhoudskosten is de uitbatingsprijs per jaar nu slechts 9500 euro. Dat betekent een besparing van liefst 115.500 euro per jaar. Als je weet dat de investering voor de installatie ongeveer 75.000 euro bedroeg, dan is de rekening snel gemaakt. In minder dan een jaar heeft de installatie zichzelf terugverdiend. Afhankelijk van wat de klant precies vraagt, is dat voor andere projecten een tot twee jaar." ANNICK CLAUS"Bedrijven worden milieubewust, maar willen uiteraard ook een goedkope oplossing" Marc Van Nieuwenhove