Het Gemeentekrediet nam onlangs de kleine verzekeraar Elvia - niet te verwarren met Elvia Reisverzekeringen - over van het Duitse Allianz. Het Gemeentekrediet wil Elvia uitbouwen als zijn verzekeringspoot. Elvia zal worden geleid door Sonja Rottiers (36) en Michel Baye (51).
...

Het Gemeentekrediet nam onlangs de kleine verzekeraar Elvia - niet te verwarren met Elvia Reisverzekeringen - over van het Duitse Allianz. Het Gemeentekrediet wil Elvia uitbouwen als zijn verzekeringspoot. Elvia zal worden geleid door Sonja Rottiers (36) en Michel Baye (51). Hun wegen kruisten voor de eerste maal in 1990 bij het Gemeentekrediet. Rottiers begon er haar loopbaan in 1985, bij de interne en beheersauditafdeling, waar ze strategische planificatie en budgetten mee opstelde. Na twee jaar verrichtte ze, met McKinsey, een doorlichting van de systemen en commissielonen. In 1989 verhuisde Rottiers naar de distributieafdeling, waar ze de oplossingen van McKinsey in de praktijk moest omzetten. In 1997 ging ze terug naar strategische planning, waar ze grote (verzekerings)projecten en acquisities onder haar hoede nam. Het laatste dossier was... Elvia. Rottiers is gehuwd en heeft een dochter van vier jaar. Michel Baye begon in 1974 bij Glaverbel, waar hij kostprijsberekeningen maakte en budgetten opstelde. In 1975 trok hij naar het Gemeentekrediet met als opdracht de analytische boekhouding te verbeteren. In 1977 kreeg hij een nieuw project, dat het bankwezen drastisch zou wijzigen: het elektronisch bankieren. In 1979 rondde hij het project voorlopig af met de ingebruikname van de eerste Mr Cash-automaat, waarna hij instond voor de organisatie van het Gemeentekrediet. In 1983 werd hij de man van de aankopen, interne verzending en de drukkerij. Vier jaar later trok hij naar Namen, als adjunct-directeur van de regio Luik-Namen-Luxemburg. In 1990 kwam hij terug naar het hoofdkantoor aan de Pachecolaan, voor managementaudit. Daar begon zijn samenwerking met Rottiers. Een viertal jaar later vertrok hij naar de verzekeringsafdeling, waar hij de marketing overnam. In 1997 werd hij directeur-bestuurder van Mega en Mega Life. Baye heeft twee kinderen. "Elvia is een kleine verzekeraar," zeggen Rottiers en Baye, "die zich toelegt op niet-levensverzekeringsactiviteiten. Het is de bedoeling dat Elvia de verzekeringspoot wordt van het Gemeentekrediet." Dat betekent dat de productenwaaier zal worden uitgebreid. Het huidige makelaarsnetwerk zal worden aangevuld met de agenten van het Gemeentekrediet en op termijn zal Elvia ook via Internet aan directe verzekering doen. Al moet nog blijken in welke mate de plannen van Dexia een invloed zullen hebben op de inschakeling van Elvia in het net van Gemeentekrediet. Rottiers en Baye zien hun samenwerking als complementair. "Als man en vrouw en Vlaming en Franstalige vullen we elkaar goed aan," zeggen ze. Ze behouden ook hun huidige functie bij het Gemeentekrediet.