Gisteren, 21 april, huldigde Marc Persoons aan boord van de Seastar zijn vijfhonderdste klant. Persoons is bestuurder van Tresco Navigation Systems, dat met zijn pakket PC Navigis Europees marktleider is in navigatiesoftware voor binnenschepen. Het bedrijfje huist in een anonieme villa in Wuustwezel, strategisch tussen Rotterdam en Antwerpen. Persoons: "Ons actief is software. Een paar computers volstaan om de boel draaiende te houden."
...

Gisteren, 21 april, huldigde Marc Persoons aan boord van de Seastar zijn vijfhonderdste klant. Persoons is bestuurder van Tresco Navigation Systems, dat met zijn pakket PC Navigis Europees marktleider is in navigatiesoftware voor binnenschepen. Het bedrijfje huist in een anonieme villa in Wuustwezel, strategisch tussen Rotterdam en Antwerpen. Persoons: "Ons actief is software. Een paar computers volstaan om de boel draaiende te houden." CRUISES.Tot 1994 was Persoons apotheker. Toen kwam hij, dankzij zijn watersportvriend Wim Kalfsvel, in contact met VUB-professor Leo Van Biesen. Van Biesen werkte aan een methode om cartografische gegevens om te zetten in gedigitaliseerde vectorkaarten. Een techniek die al werd gebruikt voor wegen en zeetransport, maar nog niet voor kust- en binnenscheepvaart. "Voor ons lag er een markt open," aldus Persoons. Met de VUB-knowhow creëerden de Tresco-programmeurs Jo Jacobs en Yves Hacha gebruiksvriendelijke kaarten, die op de computer aan boord van een schip worden uitgetekend. Een standaard PC Navigis-systeem bevat informatie over de bochten, diepte en breedte van de stromen. De radar, het gyrokompas, het global positioning system ( GPS), de wind- en dieptemeter sturen de gegevens naar de digitale kaart. Zo'n softwarepakket kost tussen 80.000 en een kwart miljoen frank, afhankelijk van de vereiste informatie. Toepassingen voor het product van Tresco zijn er genoeg: baggerschepen bijvoorbeeld brengen de zuigbuizen driedimensionaal in beeld. Prins & Dingemans wil de teelt van zijn mosselvelden in kaart brengen. Rederij Sea-Land zet PC Navigis in bij haar vaarten in het Balticum. Nederlandse Gasunie hecht dan weer belang aan de diepte van de pijpleidingen. Een andere mooie toepassing vindt men terug bij de riviercruiseschepen op de Rijn: passagiers kunnen daar de vaartroute volgen in hun kajuit. Ook loodsen gebruiken Tresco-technologie. "De Westerschelde is een erg moeilijke stroom en dus een testcase voor onze apparatuur," weet Persoons. "Nederlandse loodsen, die erg professioneel werken, schakelen onze apparatuur in bij hun dienstverlening. Vlaamse loodsen doen dat niet. Sommigen beschouwen ons zelfs als een bedreiging, omdat wij hun knowhow over de moeilijke punten op de Schelde voor iedereen beschikbaar maken." Negen op tien gebruikers zijn Nederlanders. Persoons: "Nederland is met 8000 schepen de absolute heerser in de Europese binnenvaart, die zo'n 20.000 schepen telt. België komt in ons verhaal amper voor." Tresco verkoopt zijn software vooral via Sait RadioHolland, het Belgisch-Nederlandse bedrijf dat gegroeid is als leverancier van communicatiesystemen voor de koopvaardij (zie ook Mensen achter de Cijfers, blz. 23). "We hebben lang geweigerd om met Sait in zee te gaan uit vrees dat onze knowhow zou verwateren in een groter geheel," aldus Persoons. "Toch hebben we elkaar verleden jaar gevonden: Saits systeem voor de binnenscheepvaart stond nog niet op punt, terwijl wij (alleen) via hen wereldwijd konden leveren." ONDERHOUD.Tresco haalde verleden jaar een omzetcijfer van 20,3 miljoen frank, een cashflow van 6 miljoen frank en een winstje van 1,2 miljoen frank. Deze cijfers zeggen niet veel, omdat veel in onderaanneming wordt gewerkt. Twee derde van de omzet gaat naar vergoedingen voor medewerkers. Volgend jaar hoopt Persoons op 50% meer omzet. Over vijf jaar rekent hij op 150 miljoen frank. "Veel investeringen moeten we niet doen, omdat we ons verkoopkanaal hebben, Sait. Bovendien is software nu niet bepaald kapitaalintensief," aldus Persoons. "Naast de verkoop van het softwarepakket zullen we ons meer en meer bezighouden met onderhoudscontracten: het op punt stellen van bestaande systemen, eventueel via e-mail. Dat wordt onze cashcow." De groei wordt hoofdzakelijk gefinancierd met eigen middelen. Persoons: "Belgische banken meden ons. Tresco richt zich op de maritieme sector én is actief in software. Twee terreinen waar ze weinig of niets van kenden. Alleen ABN Amro verschaft ons bedrijfskredieten." Persoons denkt er voorlopig niet aan zijn aandeel van de hand te doen. "De eerste jaren zaten we af en toe op zwart zaad, maar we geloofden in het product," zegt hij. "Omdat we gewoonweg de enige waren die zich op deze niche richtten. Onze investering loont. Elke frank die vandaag binnenkomt, is bijna zuivere winst. Laten we genieten van die luxe."HBR