Een dwangsom van 50.000 euro per dag? " Pas mon affaire," oordeelden de Brusselse politici Didier Gosuin, Olivier Maingain (FDF) en Daniel Ducarme (MR) vorige week. Meewerken aan een redelijke uitweg voor een onoplosbaar probleem? Het was niet aan hen besteed. Wijk per wijk zouden ze de overlast gaan meten. Was de hinder niet billijk verdeeld, dan zouden ze ogenblikkelijk naar de rechtbank stappen. Niet gehinderd door het feit dat er momenteel niet voldoende geluidsmeters beschikbaar zijn. De Brusselse hoofdstedelijke regering moest in spoedberaad bijeenkomen om de heren terug te fluiten.
...

Een dwangsom van 50.000 euro per dag? " Pas mon affaire," oordeelden de Brusselse politici Didier Gosuin, Olivier Maingain (FDF) en Daniel Ducarme (MR) vorige week. Meewerken aan een redelijke uitweg voor een onoplosbaar probleem? Het was niet aan hen besteed. Wijk per wijk zouden ze de overlast gaan meten. Was de hinder niet billijk verdeeld, dan zouden ze ogenblikkelijk naar de rechtbank stappen. Niet gehinderd door het feit dat er momenteel niet voldoende geluidsmeters beschikbaar zijn. De Brusselse hoofdstedelijke regering moest in spoedberaad bijeenkomen om de heren terug te fluiten. Niet dat hun houding zo onlogisch is: het concentratiebeleid van voormalig minister van Mobiliteit Isabelle Durant (Ecolo) zorgde ervoor dat hun electoraat een pak minder last had van het nachtlawaai dan die verguisde lobbyisten van de noordrand. Daarop terugkomen is niet prettig. Maar de manier waarop ze hun standpunt verdedigden, is een luider pleidooi voor separatisme dan op om het even welke hoogmis van Vlaams-nationalisten ooit kan worden geformuleerd. Wanneer het niemands 'affaire' is dat door onwillige regio's uw en mijn belastinggeld aan boetes wordt opgesoepeerd, dan heeft het Belgische niveau geen zin meer. Met een concentratiebeleid is op zich niets mis. Alleen moet je dan wel de middelen hebben om degenen die je met nachtlawaai gaat terroriseren een fatsoenlijke vergoeding te bieden om hen de mogelijkheid te geven elders een nieuw huis te kopen, of hun bestaande woning zo goed mogelijk te isoleren. Helaas is die optie een financiële utopie. Net zoals die andere dagdromerij over een nieuwe luchthaven, gesteld dat er al eensgezindheid zou worden bereikt over de locatie: Chièvres, Brustem, Oostmalle... De kruistocht van minister Bert Anciaux (Spirit) om in heel Europa nachtvluchten te verbieden, klinkt leuk en is theoretisch zelfs een goede oplossing. Helaas is ze in de praktijk even realistisch als de twee vorige opties. Niet zozeer wegens de kosten voor de koeriersbedrijven die hun werkorganisatie zouden moeten omgooien. Maar vooral omdat de DHL's en TNT's dezer wereld pas tegen de ochtend hun vrachtwagens zouden kunnen beginnen laden, net op tijd om in de ochtendspits vast te raken. In milieutermen gemeten zou je de winst aan geluidshinder compenseren met langere files en meer luchtvervuiling. Het spreidingsplan van Anciaux is niet het beste. Zeker niet voor wie in Brussel, Grimbergen of Perk weer eens de slaap niet kan vatten door het gebulder van een grommende ijzeren vogel. Helaas bestaan er geen goede spreidingsplannen: de essentie daarvan is juist dat heel veel mensen een deel van de miserie krijgen. Of toch. Even voortbordurend op de optie-Maingain, maakt een gefederaliseerde - Vlaamse - luchthaven wél glasheldere oplossingen mogelijk. Je kan dan het 'systeem' van het Nederlandse Beek en het Luikse Bierset toepassen, en het nachtlawaai zoveel mogelijk over de (taal)grens verplaatsen, richting Limburg. Bij Zaventem kunnen Waals-Brabant en Brussel die rol overnemen als dumpingplaats voor geluidshinder. Dat schrikbeeld maakt het erg begrijpelijk dat Maingain en co. de eersten zijn om de luchthaven van Zaventem tot 'nationaal' te bombarderen. Behalve wanneer er geld op tafel moet worden gelegd, natuurlijk. Dan ligt de luchthaven plots wel op Vlaams grondgebied. Zo staat het toch in het NMBS-investeringsprogramma, waar twee 'nationale' projecten uit de 60/40-verdeelsleutel voor spoorinvesteringen werden gelicht: de lijn Namen-Luxemburg als Waals project en als 'Vlaams' tegengewicht de ontsluiting van Brussel Nationaal. Luc Huysmans