De zalm is onlosmakelijk verbonden met Alaska. Lange tijd vervulde de vis een belangrijke rol...

De zalm is onlosmakelijk verbonden met Alaska. Lange tijd vervulde de vis een belangrijke rol in de economie en de cultuur van het Hoge Noorden. Maar de zalm en de mensen die generaties lang van de vis hebben geleefd, staan onder druk. Adam Weymouth volgt het spoor van de zalm over de rivier de Yukon om een wereld vast te leggen die op het punt staat te verdwijnen.