De zalm is onlosmakelijk verbonden met Alaska. Lange tijd vervulde de vis een belangrijke rol...