De index van de consumptieprijzen klokte in augustus af op 110,91 punten, 0,03 punten lager dan in juli. De inflatie kwam daardoor in augustus op 1,26% of 0,3% lager dan in juli. Kortom, over het algemeen dalen de prijzen. Dat geldt des te meer voor de producenten- of groothandelsprijzen (zie Focus blz. 68). Volgens de cijfers van de Nationale Bank van België dalen de producentenprijzen hier lich...

De index van de consumptieprijzen klokte in augustus af op 110,91 punten, 0,03 punten lager dan in juli. De inflatie kwam daardoor in augustus op 1,26% of 0,3% lager dan in juli. Kortom, over het algemeen dalen de prijzen. Dat geldt des te meer voor de producenten- of groothandelsprijzen (zie Focus blz. 68). Volgens de cijfers van de Nationale Bank van België dalen de producentenprijzen hier licht of stabiliseren ze zich. Hetzelfde geldt voor de consumptieprijzen. De situatie in België oogt minder negatief dan bij belangrijke handelspartners als Duitsland, Frankrijk en Nederland. "De evolutie van de producentenprijzen wijst wel op een deflatoir scenario," zegt Sabine Veris van de VEV-studiedienst. "Ook de cijfers van juni wezen op een daling van de producentenprijzen in een aantal Europese lidstaten en de VS. Die trend geldt nog niet in België." "Maar we merken ook hier een tendens tot prijsdaling," vindt Frank Van de Marliere, indexspecialist bij Agoria, de federatie van de metaal- en technologische industrie. De index van de groothandelsprijzen vormt evenwel niet noodzakelijk een voorspelling van de tendens van de consumptieprijzen. Van de Marliere: "Een beslissende invloed op de evolutie van de index van de consumptieprijzen komt veeleer van de diensten. De input van de industrie op de index bedraagt slechts 30%. Je moet hier vooral naar andere factoren kijken, zoals de olieprijs." Een verdere prijsstijging van de olie doet de index opveren en wordt doorgerekend in de lonen. Dat is het gevolg van de automatische loonindexering (die enkel nog in België wordt toegepast). Maar geldt die regel niet in de andere richting? Moeten de lonen niet naar beneden wanneer we in een deflatoire spiraal terechtkomen? Op die vraag bestaat geen algemeen antwoord. De automatische loonindexering wordt niet eens algemeen per wet geregeld, maar is vastgelegd in de sectorale akkoorden. Merkt Van de Marliere op: "Het is technisch moeilijk om dalingen door te rekenen." Johan Bortier van Unizo waarschuwt: "Je zit al in een economisch precaire situatie en dan ga je maatregelen nemen waardoor de bestedingen nog dalen. Zo zakt de economie dieper weg." A.M. [{ssquf}]