Volgens de westerse leiders zullen de sancties die ze tegen Rusland hebben genomen, het land zwaar treffen. Merkwaardig toch dat de roebel (RUB) de afgelopen week 1,8 % verstevigde. Nog opvallender was het puike herstel van de meeste Russische leningen. Ze klommen gezwind hoger. We telden tot zesmaal meer stukken à la hausse dan omgekeerd. Dat beeld stond in schril contrast met wat elders op de kapitaalmarkt plaatsvond. Daar overtroffen de dalende stukken ruimschoots de stijgende, in een verhouding van 1 tegen 6.
...

Volgens de westerse leiders zullen de sancties die ze tegen Rusland hebben genomen, het land zwaar treffen. Merkwaardig toch dat de roebel (RUB) de afgelopen week 1,8 % verstevigde. Nog opvallender was het puike herstel van de meeste Russische leningen. Ze klommen gezwind hoger. We telden tot zesmaal meer stukken à la hausse dan omgekeerd. Dat beeld stond in schril contrast met wat elders op de kapitaalmarkt plaatsvond. Daar overtroffen de dalende stukken ruimschoots de stijgende, in een verhouding van 1 tegen 6. Het is begrijpelijk dat de sancties weinig indruk maken op de Russische regering. David Cameron, de eerste minister van Groot-Brittannië, mag dan ook beweren dat Rusland afhankelijker is van Europa dan omgekeerd, de statistieken bewijzen het tegendeel. En het is niet door vandaag aan te kondigen dat de Europese Unie andere energiebronnen zal opzoeken dat de afhankelijkheid van Rusland plots verdwenen is. De visabeperkingen die de Verenigde Staten opleggen, vallen niet in goede aarde bij de banken. Veel Russische bedrijven beoogden voor meer dan 15 miljard dollar (USD) nieuwe leningen uit te geven via westerse kanalen. Om zulke leningen aan de man te brengen, organiseren de banken, samen met afgevaardigden van die bedrijven zogenaamde roadshows, bijeenkomsten waarbij investeerders de afgevaardigden kunnen ontmoeten. Zulke bijeenkomsten vergemakkelijken de plaatsing van de nieuwe leningen. Nu blijkt dat enkele hooggeplaatste afgevaardigden op de zwarte lijst van de Verenigde Staten staan. Ze kunnen dus onmogelijk naar het Westen gaan om hun lening aan te prijzen. Iedereen denkt dat dit pech is voor die bedrijven. Niets is minder waar. Als die heren niet langer welkom zijn in het Westen, zakken ze af naar het Verre Oosten. Singapore en Hongkong bereiden zich al voor. De kans is bovendien klein dat de nieuwe leningen in USD zijn uitgedrukt, om te vermijden dat de Verenigde Staten de Oost-Aziatische banken kunnen belemmeren. De nieuwe voorzitster van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Janet Yellen, heeft haar eerste toespraak over haar geplande beleid gehouden. Ze verraste iedereen door aan te kondigen dat de rentetarieven al binnen een zestal maanden kunnen verstrakken. Haar beslissing zal echter afhangen van de groei in het land. Ze gaf ook aan dat ze niet langer de werkloosheidcijfers als maatstaf zal hanteren. Niemand weet precies welke maatstaf in de plaats komt. De voorzitster merkte op dat de toestand er uiterst verward uitzag. In Europa ziet de toestand er evenmin rooskleurig uit. Nu Luxemburg en Oostenrijk de laatste obstakels tegen de opheffing van het bankgeheim hebben opgeheven, kan de bankenunie werkelijkheid worden. Pas binnen acht jaar zal het speciale reddingsfonds over 55 miljard euro (EUR) beschikken, tegenover een balanstotaal van de Europese banken van meer dan 30.000 miljard. Maar nu rijzen andere problemen. Niemand wil dat fonds spijzen. De banken willen hun bijdrage tot een minimum herleiden. De grootste onder hen verlangen dat ieders bijdrage berust op het eigen risico, want als men daarmee geen rekening zou houden, dan kunnen heuse kapitaalverschuivingen plaatsvinden. Wat natuurlijk de concurrentie zou aantasten, iets wat door de opeenvolgende verdragen niet is toegestaan. Nu het politieke spel afgelopen scheen te zijn, beginnen de banken hun partituur te spelen. De opheffing van de boete van 4,9 miljard EUR die de Franse trader Jérôme Kerviel aan zijn bank, Société Générale, verschuldigd was, baart heel wat zorgen. De Franse rechter heeft een nieuw proces aangekondigd, waarin de praktijken van de bank zullen worden doorgelicht. Een nieuw schandaal is in de maak. Even onderstrepen dat de stelling die de Franse bank verdedigde pure onzin is. Ze beweert dat haar trader volkomen onafhankelijk handelde, zonder haar medeweten. Alle transacties die een bank verricht, en zeker de internationale, worden automatisch geregistreerd, zowel bij de bank als in speciaal daarvoor opgerichte instellingen. Die procedure hebben de banken zelf ingeroepen om alle mogelijke betwistingen te vermijden. Iedereen weet dus wat er precies is gebeurd en de stelling dat Société Générale niet op de hoogte was, is dus onmogelijk hard te maken. Maar wat bij Société Générale gebeurde, is ook dagelijkse kost bij andere grootbanken. Het nieuwe proces zal hoe dan ook aardig wat malafide verrichtingen aan het daglicht brengen. Het zal echter nog enkele jaren duren voordat het gerechtelijk onderzoek klaar is. Op de kapitaalmarkt was de stemming ronduit negatief. Alleen de RUB wist puik te herstellen. Overal elders verloren de leningen heel wat terrein, met uitzondering van de Russische debiteuren. In EUR moesten alle soevereine emittenten een pas achteruit doen. Alleen Italië en Portugal hielden goed stand. Hetzelfde beeld was zichtbaar in USD, met als enige verschil dat rommelpapier daar eveneens terrein verloor, in tegenstelling tot dat in EUR of in ponden (GBP). De verrassende uitlatingen van Yellen duwden de USD op het einde van de week fors omhoog. Hij beëindigde de week 0,75 % hoger tegenover de EUR. De Chinese yuan (CNY) zorgde alweer voor heel wat ongemak op de wisselmarkt. De regering besliste vorig weekeinde de schommelingsmarge van de munt te verdubbelen. Voortaan mag de dagkoers van de CNY zich tot 2 % verwijderen van de dagelijkse spilkoers die wordt bepaald door de centrale bank. Door de grotere speelruimte kan de centrale bank voortaan koersschommelingen opdringen die tot 2 % kunnen oplopen. Vorige vrijdag paste ze al een eerste verlaging toe van maar liefst 0,5 % in één keer, een nooit eerder geziene ingreep. Van de ene week op de andere is de CNY met 0,5 % gedaald (met 1,2 % tegenover de USD). Japan probeerde de Chinese ingreep te counteren. Tevergeefs. De yen (JPY) daalde weliswaar met 0,3 % de voorbije week, maar klom tegenover de CNY. China is volop bezig zich de wisselmarkt toe te eigenen. Een reden temeer voor Rusland om zich bijzonder weinig zorgen te maken over de westerse sancties. Beide landen werken immers samen. De primaire markt blijft overspoeld door bancaire uitgiften. Alle aandacht ging naar de Griekse bank Piraeus (CCC), die probleemloos 500 miljoen geplaatst kreeg op drie jaar. Het succes van de uitgifte was overweldigend. Tegen intekenvoorwaarden biedt het stuk 4,5 % meer dan het marktgemiddelde. Momenteel wisselt het al tegen 100,8 % (4,71 %) van eigenaar op de grijze markt. Ook bedrijven die hun eigen bankinstelling bezitten, waren van de partij. Zoals Daimler, Renault en Volkswagen. Renault (Baa3) biedt 0,77 % meer dan het marktgemiddelde, wat aan de lage kant is. De lening wisselt dan ook onder zijn intekenprijs van eigenaar op de grijze markt, tegen 99,03 % (2,4 %). De Franse warenhuisketen Rallye (zonder rating) geeft 4 % op zeven jaar uit, ofwel 2,44 % meer dan het marktgemiddelde, wat beter in lijn is met de marktvoorwaarden. De lening noteert nu al tegen 100,97 % (3,84 %). U kunt echter opteren voor een Russische ondergewaardeerde emittent, zoals Gaz Capital (BBB), de financiële arm van de reus Gazprom, die kwalitatief beter en zeker robuuster is dan de twee vorige emittenten. De nieuwe schijf van de EIB (AAA, supranationaal) in Noorse kroon (NOK), waarbij 310 dagen verlopen interesten te vergoeden zijn, is te duur. U opteert het beste voor de bestaande schijf (alt. 2), zolang de kosten en het prijsverschil lager uitkomen dan 1,49 %. Dezelfde opmerking geldt voor de nieuwe tranche in Turkse lira (TRY), met 250 dagen verlopen interesten. U kunt hier de voorkeur geven aan KfW (AAA, met Duitse staatsgarantie, alt. 4), als de kosten en het prijsverschil lager uitvallen dan 1,9 %. De twee aanvullende schijven in ZAR zijn scherp geprijsd. Verkies de Wereldbank (AAA, supranationaal, alt. 5), zolang de kosten en het prijsverschil kleiner uitvallen dan 1 % tegenover EIB 9 %, en 1,57 % tegenover EIB 7,5 %. DE GRIEKSE BANK PIRAEUS KREEG PROBLEEMLOOS 500 MILJOEN EUR OP DRIE JAAR GEPLAATST.