Wat kunnen we van het jaar 1942 leren in verband met dit jaareinde? In de eerste plaats dat Y2K de beurs niet zal schaden. Integendeel, er kan zelfs een fraaie opleving van komen. Wat heeft 1942 te maken met Y2K? 1942 toont aan hoe de markt werkt. En dat is niet op een manier die toelaat te vermoeden dat Y2K zal uitdraaien op een catastrofe. Wie nu nog piekert over de weerslag van Y2K op de markt, doorgrondt de markten niet en moet eigenlijk laatdunkend behandeld worden.
...

Wat kunnen we van het jaar 1942 leren in verband met dit jaareinde? In de eerste plaats dat Y2K de beurs niet zal schaden. Integendeel, er kan zelfs een fraaie opleving van komen. Wat heeft 1942 te maken met Y2K? 1942 toont aan hoe de markt werkt. En dat is niet op een manier die toelaat te vermoeden dat Y2K zal uitdraaien op een catastrofe. Wie nu nog piekert over de weerslag van Y2K op de markt, doorgrondt de markten niet en moet eigenlijk laatdunkend behandeld worden. We hebben hier te maken met twee principes. In de eerste plaats wacht de markt niet op bekende gebeurtenissen, ze loopt erop vooruit. Ten tweede, worden mensen die wachten tot gebeurtenissen de prijzen aanporren, vaak ingesloten en vertrappeld in de stormloop.Welk risico was het grootst? Y2K in 1999 of Adolf Hitler in 1941? En toch, lang voor wie dan ook met zekerheid kon weten dat wij de oorlog zouden winnen, steeg de S&P 500 met 20%. In 1943 kwam daar nog eens 26% bij en in 1944 opnieuw 20%. In 1945 steeg hij weer met 36% om uiteindelijk een piek te bereiken in 1946. Dat jaar werd grotendeels beheerst door mensen die hun geld achtergehouden hadden in afwachting van zekerheid. Ze brachten het nu in en joegen de prijzen op.Anticiperen.Markten gaan achteruit net voor oorlog, recessie of andere narigheid begint. Gewoonlijk anticiperen ze ver op voorhand. Ze stijgen lang voor de omstandigheden beter worden. Vandaar het aloude gezegde: "De markt weet de weg". De markt verdisconteert ook de gekende informatie. Dat wil zeggen dat alles wat we weten, alles waarover we piekeren, lezen en broeden, op de markt terdege een prijs opgekleefd krijgt. Het zijn echter de dingen waarover we niet alles weten, niet over piekeren, lezen en praten die de markten in beweging zetten. Niet dat die zaken nooit kunnen onderscheiden worden. Vaak kunnen ze dat wel. Maar de overgrote meerderheid van de mensen zijn blind voor of niet op de hoogte van de zaken die de markt echt bewegen. Slechts weinigen hebben bijvoorbeeld oog voor de enorme, onverklaarde buitenlandse geldstromen naar Amerika, die voor een groot deel de haussemarkt hebben aangedreven sinds 1996.Y2K is de meest besproken catastrofe uit de moderne geschiedenis. De enigen die er niets van afweten, wonen in het bovenbekken van de Amazone. In een column die ik voor de zomer schreef, legde ik in detail uit waarom Y2K de aandelenmarkt geen schade kon toebrengen. Maar nu 31 december zo dichtbij gekomen is, ga ik nog een stap verder en beweer ik dat de markt waarschijnlijk zal aantrekken naarmate een andere Y2K-kracht de teugels zal overnemen. Achterhaald.Er zijn net voldoende beleggers die begrijpen hoe de markt werkt om mogelijk een koopstormloop te creëren voor het einde van het jaar. Tijdens de komende weken zullen ze aanvoelen dat een Y2K-fiasco achterhaald is en dat naar het einde van het jaar de starre Y2K-fanaten geen reden meer zullen hebben voor voorzichtigheid. Die wijzen kunnen de Y2K'ers nog gekker maken door hun geld in aandelen te steken nog voor het einde van het jaar. Ik ben er nooit zeker van hoe de markt op korte termijn zal evolueren, maar de waarschijnlijkheid voor een grote heropleving voor het einde van het jaar is veel groter dan voor om het even welke andere mogelijkheid.U houdt dan ook best 100% aan in aandelen, met 67% in de 25 grootste Amerikaanse aandelen en de overige 33% in Europese en Japanse aandelen. Houd zeker ook de drie volgende telecomaandelen aan: Telecom Italia (93, TI, www.telecomitalia.it), France Telecom (84, FTE, www.francetelecom.fr) en Teledanmark (29, TLD, www.teledanmark.dk). Als groep spreiden ze verscheidenheid tentoon en vertonen ze een relatief lage correlatie met andere aandelen uit de telecomsector. Bovendien beschikken ze over een behoorlijk groeipotentieel en vormen ze een goed tegengewicht voor de telecomexposure in de top-25 van Amerikaanse aandelen. Op dezelfde wijze wordt een uitstekende kerngroep van drie bankaandelen gevormd door het Nederlandse ABN (23, ABN, www.abnamro.com), het Spaanse Argentaria (44, AGR, www.argentaria.es) en het Australische Westpac Banking (32, WBK, www.westpac.com.au). Geduld.Op 19 april 1999 raadde ik aan ABN te kopen tegen 21 dollar. Het bewoog sindsdien niet, maar wees geduldig: tegen veertien keer de inkomsten van het voorgaande jaar en een dividend van 3% is het goedkoop. Met 1900 banken in 70 landen, zal het ofwel mooi aangroeien, ofwel gekocht worden, of beide.Argentaria biedt toegang tot de Spaanse en Latijns-Amerikaanse markten met een flink regionaal groeipotentieel. Ik heb het op 4 november 1996 aanbevolen toen het 21 dollar genoteerd stond en op 1 juni 1998 gezegd het te verkopen tegen 43 dollar. Het aandeel is er sindsdien op achteruitgegaan, samen met dat van andere Europese banken, maar nu is de tijd gekomen om het opnieuw te kopen. Westpac Banking biedt een Aziatische exposure zonder al te veel risico. Zijn P/E-ratio staat op veertien en het dividend bedraagt 4,8%.KENNETH L. FISHER