WorldCom NV houdt parkeerplaatsen vrij voor bestuurders Eric Van Keerberghen en Alain Allard uit de Suez-groep. Verwonderlijk is dat niet: bij de derde grootste telecomoperator in België is er spoedoverleg nu WorldCom International ten onder dreigt te gaan aan zijn boekhoudschandaal.
...

WorldCom NV houdt parkeerplaatsen vrij voor bestuurders Eric Van Keerberghen en Alain Allard uit de Suez-groep. Verwonderlijk is dat niet: bij de derde grootste telecomoperator in België is er spoedoverleg nu WorldCom International ten onder dreigt te gaan aan zijn boekhoudschandaal. " 2002. A year to shine. Working together as one team. Working together with one plan," zingt de WorldCom-affiche in het stralend nieuwe gebouw in Diegem. Maar WorldCom NV zit in een bijzondere situatie. Opgericht in 1997 als een 50%-50% joint venture tussen WorldCom Development en de kabelmaatschappij Coditel, is de Belgische WorldCom-vestiging (die ook Luxemburg bedient) voor de helft Frans (via Coditel-moeder Suez) en voor de helft Amerikaans. Dat creëert een relatief grote onafhankelijkheid. "WorldCom International is per regio georganiseerd, niet per land. De Belgische joint venture is iets heel aparts in dat organigram, eigenlijk nog zoals de oude landenorganisatie. Christine Castelein en haar ploeg plegen natuurlijk wel overleg met de groep, maar eigenlijk beheren zij hun organisatie in het belang van de twee aandeelhouders, vertelt een insider die we niet mogen noemen (bij WorldCom heersen nu strikte richtlijnen op de communicatie met de pers). "Alle activa hier in België zijn eigendom van de jv ( nvdr - zoals de joint venture WorldCom NV intern wordt genoemd), ook de facturatiesystemen en de klantenrelaties. De jv doet niet zomaar de exploitatie van activa die door WorldCom International zijn verworven," zegt een andere bron. Op basis van hun vijf jaar oude overeenkomst hebben de beide aandeelhouders alle investeringen op een fiftyfifty-basis gefinancierd. Zelfs de 55 miljoen euro aan 'overige leningen' op de balans komt netjes voor de helft van elke aandeelhouder. "We hebben ook helemaal geen langetermijnschuld," klinkt het. De zopas neergelegde jaarrekening bevestigt dat. De bedrijfsrevisor is ook niet Arthur Andersen of KPMG zoals bij WorldCom International, maar Ernst & Young. ( Innet NV, dat de Uunet-internetactiviteiten van WorldCom International in België groepeert, zit echter wel degelijk 100% onder WorldCom International.) "Een beetje vervelend""Voor ons is het allemaal een beetje vervelend. De situatie in België is heel goed, wij maken dit jaar winst," zegt bestuurder Alain Allard van WorldCom NV. Dinsdagochtend zag het er steeds meer naar uit dat WorldCom International bescherming tegen schuldeisers zou moeten aanvragen. In België stelt het gemengde aandeelhouderschap grenzen aan de mogelijkheid van de Amerikaanse aandeelhouder om de Belgische vestiging leeg te zuigen. De diensten worden afgerekend zoals dat met een externe operator zou gebeuren. Dat heeft in de Verenigde Staten al tot zure gezichten geleid, zo wordt gefluisterd. "Als internationale bedrijven hier internationale diensten kopen, dan wordt dat erkend als inkomen voor WorldCom internationaal. Maar de joint venture factureert daarvoor wel haar kosten door, mét een commissie," zegt een insider. "Het is alsof wij een reseller voor dit soort diensten zouden zijn." Voor internationaal verkeer naar België rekent WorldCom NV terminatievergoedingen aan, net zoals een gewone operator zou doen.Op de balans verschijnen de diensten aan de WorldCom-groep als 'andere bedrijfsopbrengsten' (43,8 miljoen euro). Bovenop boekte WorldCom NV vorig jaar nog een 'eigen' omzet van 78,59 miljoen euro. Die activiteit steeg ook sneller (met 42,5%) dan de transacties voor rekening van de WorldCom-groep (+31,7%). Het geheel maakt dat WorldCom vorig jaar afsloot met een winst voor financiele lasten, afschrijvingen en belastingen van 25 miljoen euro en - als enige operator in de Belgische telecom, afgezien van Belgacom - met een nettowinst. Die bedroeg 4 miljoen euro. "En ook dit jaar zit WorldCom op schema. De groei bedraagt meer dan 20%," vernemen we in kringen rond WorldCom. De Belgische firma had eind 2001 ook nog een comfortabele 18,9 miljoen euro aan geldbeleggingen en liquiditeiten op de balans. "Niet onwettig"De fraude bij WorldCom International bestond erin dat courante kosten, zoals terminatievergoedingen, als investeringen werden geboekt. Er zijn geen aanwijzingen dat die praktijk ook bij WorldCom NV zou zijn toegepast. Wie een vluchtige blik werpt op de jaarrekening zal wel opkijken. Bij WorldCom NV gebeurt geen verrekening tussen de schulden en de vorderingen tegenover de WorldCom-groep. Die worden gewoon op de balans geaccumuleerd. Daar staan nu liefst 181,11 miljoen euro aan 'handelsvorderingen', een stuk meer dan de jaaromzet. Op zowat 12,5 miljoen na, zo wordt ons verzekerd, zijn dat vorderingen op de WorldCom-groep. Daartegenover staat een nog forsere 194,36 miljoen euro 'handelsschulden', ook weer voor het leeuwendeel tegenover de WorldCom-groep. De vorderingen stegen het voorbije jaar aanzienlijk sneller (118%) dan de schulden (67,5%), een inhaalbeweging. Het een en ander weerspiegelt de courante praktijk in de telecomwereld om verkeer te ruilen, zonder dat er cash van hand tot hand gaat. Accountants van drie verschillende kantoren weigerden om hun licht te laten schijnen op deze situatie omdat hun firma ofwel op dit moment voor WorldCom NV werkt (Ernst & Young), ofwel voor WorldCom International werkt (KPMG), ofwel voordien voor WorldCom International heeft gewerkt ( Deloitte & Touche, voorheen Arthur Andersen in België). Bedrijfsrevisor Frans Samyn van BDO International: "Wat daar gebeurt, is niet onwettig. Maar het vergroot het balanstotaal, en daar heb je geen belang bij. Je eigen vermogen als procent van het balanstotaal neemt daardoor af." In België kun je vorderingen met schulden betalen, legt hij uit, maar dat moet wel in een document worden vastgelegd. "Heel vaak komt men er niet toe om dat te regelen," zegt Samyn. Volgens een bron bij WorldCom NV zouden die 'schulden' tegenover WorldCom International niet opvorderbaar zijn in geval van een faillissement van WorldCom International, hoewel Samyn dat niet uitsluit. Financieel directeur André Sainderichin van WorldCom NV kregen we niet te spreken. "Natuurlijk probeert de concurrentie ons nu klanten af te snoepen, maar we blijven niet bij de pakken zitten. Wij zijn ook op zich een zeer performante organisatie," klinkt het bij WorldCom NV. Een van de mogelijke scenario's is een samenwerking met de andere Belgische telecomparticipatie van Suez, Codenet. De vroegere Tractebel-dochter ressorteert nu 100% onder Suez, baat in België en Luxemburg een glasvezelnetwerk van 4000 kilometer uit en is momenteel een directe concurrent van WorldCom NV. Daartegenover staat dat Suez zich toelegt op zijn belangen in water, afvalbehandeling en energie en - begrijpelijk - niet op telecom. Codenet en Coditel zijn buitenbeentjes, hoewel Suez zorg draagt voor zijn dochters. "Vorig jaar is nog bijna 25 miljoen euro geïnvesteerd om de capaciteit van ons glasvezelnetwerk beter te benutten," getuigt general manager Sandro Bazzanella van Codenet. "Samenwerken met Codenet? We zullen daar zeker aan denken ( nvdr - in geval van een faillissement van WorldCom International), maar op dit ogenblik heb ik geen commentaar daarover," zei Alain Allard, die ook bestuurder is bij Codenet, ons vorige week. Bruno Leijnse [{ssquf}]In België stelt het gemengde aandeelhouderschap grenzen aan de mogelijkheid van de Amerikaanse aandeelhouder om de Belgische vestiging leeg te zuigen.