Colt lanceerde een oproep aan alle medewerkers om vrijwillig hun passie en talent in een workshop met collega's te delen. "De respons was gigantisch", vertelt Janneke van Overbruggen, manager learning solutions. In de derde week van mei zette Colt in 23 steden in verschillende landen 250 leersessies op, waarin meer dan 130 onderwerpen werden behandeld.
...

Colt lanceerde een oproep aan alle medewerkers om vrijwillig hun passie en talent in een workshop met collega's te delen. "De respons was gigantisch", vertelt Janneke van Overbruggen, manager learning solutions. In de derde week van mei zette Colt in 23 steden in verschillende landen 250 leersessies op, waarin meer dan 130 onderwerpen werden behandeld. Op elke locatie konden workshops worden bijgewoond, fysiek, via video of teleconferentie. In grotere vestigingen, zoals Duitsland, werden wel meer dan dertig verschillende lessen georganiseerd. Het ruime aanbod maakte dat medewerkers gemakkelijk een sessie konden kiezen die aansloot bij hun professionele agenda. De meeste lessen duurden een uur: lang genoeg om kennis te maken met een onderwerp en kort genoeg om in te schuiven in de drukke werkweek. In overleg met de leidinggevende namen de medewerkers deel aan een of meer workshops. Bij Colt België gingen de dans- en voetbalschoenen van de haak, maar er werd ook gewerkt rond technische vaardigheden en soft skills zoals non-verbale communicatie, tijds- en e-mailmanagement. Voor veel medewerkers was het de eerste keer dat ze als coach voor een publiek stonden. Ook dat vormde voor hen een leermoment. Doordat de werknemers zelf het heft in handen hadden, ontstond een heel spontane dynamiek. "Onze mensen waren niet alleen nog leergieriger dan we dachten, ze raakten ook veel meer betrokken bij de organisatie en geëngageerd in de zaken waar ze mee bezig zijn", merkte hr-manager Nathalie Verhaert. "De leerweek heeft Colt als bedrijf dichter bij elkaar gebracht", vindt ook Janneke van Overbruggen. "Mensen met een totaal verschillende functie zaten samen in een trainingssessie. Seniors en juniors gaven dooreen workshops en woonden lessen van elkaar bij. De jobniveaus vielen weg en in de onderneming ontstonden connecties die er anders nooit waren geweest, maar die ook voor jobgerelateerde zaken nuttig zijn. Een collega die je tijdens de leerweek hebt ontmoet, zul je nadien ook veel sneller aanspreken." Veel positieve resultaten dus, maar hoe vertaal je die in concrete return on investment? "De ontwikkeling van jobgerelateerde vaardigheden, zoals de toepassing van technische kennis, is perfect meetbaar", zegt Nathalie Verhaert. "Op langere termijn kunnen we ook effecten op productiviteit, motivatie, retentie en klantenperceptie in kaart brengen. Maar daarvoor is het nog wat te vroeg. Vandaag baseren we ons op wat we zien en op de feedback die we krijgen. Uit een enquête in het bedrijf bleek dat 96 procent van de deelnemers nog eens een sessie wil bijwonen en dat een ruime meerderheid de workshops leuk, informatief en nuttig vond." De leerweek is achter de rug en de voorlopige balans werd gemaakt. "Nu begint het echte werk. We willen de dynamiek van die week vasthouden. Daarom proberen we het netwerk van collega's die hun passie voor leren en ontwikkeling delen, zo veel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Dat kan via ons leerportaal en een online sharepoint, waar medewerkers kennis, presentaties en getuigenissen over de week kunnen terugvinden en delen. Verder wordt het initiatief via verschillende communicatiekanalen levend gehouden, zoals berichten op de bedrijfsblog en het intranet. De leerweek krijgt ook een vaste plek in de ontwikkelagenda. "Willen we de resultaten optimaal benutten, dan moeten we het project in de bestaande leer- en ontwikkelprogramma's integreren", stelt Nathalie Verhaert. De week heeft ook positief bijgedragen tot de employer branding, besluit Janneke van Overbruggen: "Ze heeft onze medewerkers getoond dat Colt hen actief ondersteunt om hun ontwikkeling en carrière in handen te nemen, en dat het levenslang leren niet enkel in theorie ter harte neemt." GOELE GEERAERT