V ladimir Poetin heeft nog maar eens een konijn uit zijn hoed getoverd. Net vóór de verkiezingen van 14 maart stuurde hij Michail Kasjanov - zijn premier van het eerste uur - naar huis en verving hem door de technocraat Mikhail Fradkov. Charles Adriaenssen, een Rusland-expert met zijn consultancybedrijf CA & Partners, kent de nieuwkomer persoonlijk.
...

V ladimir Poetin heeft nog maar eens een konijn uit zijn hoed getoverd. Net vóór de verkiezingen van 14 maart stuurde hij Michail Kasjanov - zijn premier van het eerste uur - naar huis en verving hem door de technocraat Mikhail Fradkov. Charles Adriaenssen, een Rusland-expert met zijn consultancybedrijf CA & Partners, kent de nieuwkomer persoonlijk. CHARLES ADRIAENSSEN (CA & PARTNERS). "Poetin heeft voor eens en altijd duidelijk gemaakt wie de echte baas is. Met het ontslag van een premier van de oude garde heeft hij zijn imago als leider nog eens versterkt." ADRIAENSSEN. "Rusland deed het economisch gezien lang niet kwaad de jongste jaren. Maar dat aan één man toeschrijven lijkt me te veel eer. Persoonlijk schat ik de verdiensten van minister van Financiën Alexei Kudrin minstens zo hoog in. Laten we zeggen dat met het verdwijnen van Kasjanov ook een einde komt aan het 'vriendjeskapitalisme' dat zich nog altijd iets te veel manifesteerde." ADRIAENSSEN. "Alles hangt af van het beleid van zijn opvolger, de nieuwe premier Mikhail Fradkov. Ik heb hem de voorbije jaren persoonlijk leren kennen. Hij is een technocraat die zich als topambtenaar en later als minister opwerkte binnen de cel Buitenlandse Handel. Hij is ook een gewezen ambassadeur in de Europese Unie (EU) en kent de Wereldhandelsorganisatie van binnenuit. Hij is een macro-econoom en hervormer die ik hoog inschat." ADRIAENSSEN. "Het kan niet genoeg benadrukt worden: de EU-uitbreiding is een enorm probleem voor Rusland. Niet het minst omdat enkele nieuwe lidstaten, zoals Hongarije en Tsjechië, de voorbije jaren hun economische banden met de vroegere vijand in Moskou sterk hebben aangehaald. De EU pakt dat niet goed aan en wil Rusland te veel buitenspel zetten. Dat kan nog tot grote spanningen leiden, zowel economisch als politiek." ADRIAENSSEN. "Het Rusland van vandaag is in bijna niets meer te vergelijken met het Rusland van pakweg midden jaren negentig. Buitenlanders kunnen er opnieuw met vertrouwen investeren, omdat er nu financiële stabiliteit, rechtszekerheid en een juridisch kader bestaat. Voor het snelle gewin moet je echter niet meer in Rusland zijn. In alle domeinen van de economie speelt de concurrentie, en dat is maar goed ook." Karel Cambien"Voor het snelle gewin moet je niet meer in Rusland zijn."