De Amerikaanse operazanger Gabriel Wyner goot zijn techniek in een boek, dat in de Nederlandse vertaling Taalhacker heet. Hij baseert zich op de manier waarop kinderen taal verwerven. Wyner hamert op het belang van de uitspraak. Die kun je al oefenen voor je weet wat de woorden betekenen.
...

De Amerikaanse operazanger Gabriel Wyner goot zijn techniek in een boek, dat in de Nederlandse vertaling Taalhacker heet. Hij baseert zich op de manier waarop kinderen taal verwerven. Wyner hamert op het belang van de uitspraak. Die kun je al oefenen voor je weet wat de woorden betekenen. Ons brein is er niet op getraind de verschillen tussen uitheemse klanken te herkennen. Dat is de reden waarom Japanners het verschil tussen een r en een l moeilijk horen of waarom Nederlandstaligen soms moeite hebben met het onderscheid tussen 'think en 'sink' in het Engels. We moeten in zo'n geval tegen ons taalgevoel ingaan. Net daarom is het belangrijk in het begin oefeningen te doen om te leren zulke verschillen wel op te pikken. Woordjes klakkeloos uit het hoofd leren is uit den boze, zegt Wyner. Je moet je onderdompelen in de taal. Zo dwing je je hersenen in het Russisch of het Spaans te denken. Dat stimuleert de taalverwervingsmechanismen. Elke taal bevat een patroon tussen klank en spelling. Kinderen distilleren spellingregels uit de klanken die ze horen. Door zulke patronen te internaliseren, bespaar je je volgens Wyner veel werk. De kern van Wyners systeem zijn steekkaarten die je maakt op papier of op je computer. Als je een steekkaart maakt van een nieuw woord zoals 'gato', verzamel je op de achterkant zo veel mogelijk informatie zoals een geheugensteuntje voor de klank van het woord, een link naar hoe het wordt uitgesproken, een afbeelding van een kat en een persoonlijke connectie zoals de naam van je eerste kat. Op de voorkant staat het woord of een afbeelding ervan. Ook voor abstracte woorden en grammatica gebruikt Wyner steekkaarten. De Amerikaanse talenknobbel gebruikt een spelletje om de woorden op de steekkaarten te leren. Er zijn zeven niveaus. Wanneer je de info op steekkaart ziet en 'gato' juist hebt, gaat de kaart naar niveau twee. Woorden van niveau twee herhaal je minder frequent dan woorden van niveau één. Woorden op niveau zeven moet je nauwelijks nog herhalen. Wyner gaat uit van gemiddeld een halfuurtje per dag, of drieënhalf uur per week. Om de taak te verlichten kun je werken met hulpmiddelen zoals beeld- en frequentiewoordenboeken of trucjes, zoals visuele ezelsbruggetjes. Als je Duits leert, beeld je je in dat een mannelijk woord ontploft, een vrouwelijk woord in brand schiet en een onzijdig woord versplintert. Stel je vervolgens voor dat een tafel ontploft en je zult onthouden dat het 'der Tisch' is. Het gaat erom je herinneringen memorabel te maken zodat de woorden een emotionele lading krijgen. Elke keer dat je je een woord herinnert, herschrijf je die herinnering omdat je er iets aan toevoegt door de ruimte, het tijdstip en andere omstandigheden waarin je je op dat moment bevindt. Hoe vaker je een herinnering zo herschrijft, hoe beter ze volgens Wyner wordt verankerd in je geheugen. Benny DebruyneJe moet je hersenen dwingen in het Russisch of het Spaans te denken. Dat stimuleert de taalverwervingsmechanismen in je hersenen.