De woningprijzen in België zijn sinds het begin van de jaren zeventig fors gestegen. In reële termen gaat het om een verdrievou...

De woningprijzen in België zijn sinds het begin van de jaren zeventig fors gestegen. In reële termen gaat het om een verdrievoudiging. Die stijging is te danken aan een toenemend inkomen, dalende rentevoeten, het stijgende aantal gezinnen en het beperkte aanbod. Enkel tijdens de Grote Recessie van 2009 en vooral in het begin van de jaren tachtig daalden de woningprijzen. Als reactie op de scherpe stijging van de rentevoeten en de economische crisis aan het begin van de jaren tachtig daalden de woningprijzen toen met 50 procent. Als de huidige rentestijging doorzet, is een nieuwe terugval van de woningprijzen niet uitgesloten.