Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen. Niemand is onfeilbaar en dus moeten we aanvaarden dat mensen fouten kunnen maken. Ieder zinnig mens staat achter dat principe, behalve de fiscus. Simpele en gewone fiscale fouten worden niet door de vinger gezien. Bij elke fout hoort volgens de fiscus een straf. Ook ik heb dat ondertussen aan den lijve mogen ondervinden. Puur uit vergetelheid was ik de verschuldigde btw tegen de deadline vergeten over te maken aan de fiscale administratie, en hopla: een administratieve boete was mijn deel. Maar boven op die boete vorderde de fiscus ook nog eens nalatigheidsintresten vanwege de laattijdige betaling. Op zich is dat toch normaal, zult u zeggen? Ja, op voorwaarde dat ook het percentage van de gevorderde intresten normaal zou zijn. En dat is niet het geval...