Ondersteunt staatshervorming.
...

Ondersteunt staatshervorming.Politieke kringen houden er rekening mee dat het uitdelen van meer geld aan de non profit-sector kan leiden tot een versterking van de eis naar meer regionale autonomie bij de Vlaamse werkgevers. Karel Vinck, voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond ( VEV), begint het stilaan beu te worden dat de federale regering amper rekening houdt met zijn pleidooien tegen de hoge loonkosten. Op het jongste VEV-congres liet hij duidelijk verstaan dat bij gebrek aan federale maatregelen de Vlaamse regering meer bevoegdheden moet krijgen om een gezond sociaal-economisch beleid te voeren. "Net zoals Johan De Muynck evolueerde Vinck van een voorzichtige strategie naar een meer Vlaamse aanpak," aldus een medewerker. "Bij De Muynck gebeurde dat vanuit de buik, terwijl de huidige voorzitter vanuit een koele analyse tot het besluit komt dat Vlaanderen meer bevoegdheden nodig heeft." Daarom redeneren medewerkers dat Vinck op het volgende VEV-congres in juni (waarschijnlijk - en symbolisch - in Brussel) harde Vlaamse eisen zal stellen als de federale regering geen werk maakt van de lastenverlichting. Anders lijdt hij gezichtsverlies.Een hooggeplaatste waarnemer: "Momenteel is het VEV de enige belangengroep met voldoende politiek gewicht die van de volgende staatshervorming een issue kan maken. Als men de Vlaamse werkgevers kan paaien met een lastenverlichting, komt er geen staatshervorming. En dat is wat Wallonië wil." Het is naïef te geloven dat de staatshervorming er sowieso komt. Na 1999 moeten Vlaamse en Waalse politici alleen akkoord raken over de verdeling van BTW-gelden voor het onderwijs. Op zich is dit een belangrijk dossier, maar onvoldoende om als hefboom te dienen voor het Vlaamse eisenpakket (splitsing sociale zekerheid, eigen fiscaliteit). Ook hoopt Wallonië, na fiks gesnoeid te hebben in het onderwijs, vandaag en in de toekomst voldoende middelen te hebben om - zonder extra transfers uit Vlaanderen - een beleid te voeren. Het zuiden is dus geen vragende partij (meer) voor een verdere staatshervorming.Eén probleem: de witte woede. Als de regering de komende maanden een al te groot pakket van de beloofde lastenvermindering (jaarlijks 6 miljard frank voor de komende drie jaar) naar de verzorgingssector laat vloeien, blijft er amper iets over voor de traditionele werkgevers. In dat geval klopt het VEV aan bij de Vlaamse regering, die wel over de middelen, maar niet over de bevoegdheden beschikt. Waardoor de roep naar meer autonomie zal toenemen. Een insider: "Om die reden zal de non-profit niet zonder meer op steun uit Waalse hoek kunnen rekenen. Het zuiden wil het risico van een verregaande staatshervorming te allen prijze vermijden."