De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft zich in een tussenvonnis recentelijk uitgesproken tegen het opheffen van bepaalde voordelen die de wetgever had toegekend aan de zogenaamde "reconversievennootschappen". Het geding werd voorbereid door de vzw Rechtszekerheid, waarvan Louis De Vos voorzitter is.
...

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft zich in een tussenvonnis recentelijk uitgesproken tegen het opheffen van bepaalde voordelen die de wetgever had toegekend aan de zogenaamde "reconversievennootschappen". Het geding werd voorbereid door de vzw Rechtszekerheid, waarvan Louis De Vos voorzitter is. De Vos : "Ik dagvaardde de Belgische staat in 1994 louter vanuit een rechtvaardigheidsgevoel. Eigenlijk was het een witte reflex avant la lettre." Louis De Vos (65 j.) was tot voor vijf jaar zeteldirecteur van de NMKN in Hasselt. In die functie kwam hij vaak in contact met ondernemingen die een beroep deden op reconversiesteun. Die kon worden bekomen in Limburg en West-Vlaanderen. In 1984 besliste de overheid aan reconversievennootschappen een vrijstelling van vennootschapsbelasting van 13 % toe te kennen, gespreid over een periode van tien jaar. In 1989, 1990 en 1993 daalde dit voordeel geleidelijk naar 8 % en werd het gespreid over vijftien jaar. "Enkele gewezen cliënten die van dit voordeel genoten, zochten me drie jaar geleden op," aldus De Vos. "We beslisten de vzw op te richten. Vandaag vertegenwoordigt Rechtszekerheid 35 vennootschappen." De vzw treedt in het proces formeel op via haar leden, waaronder Jodamo, De Witte Lietaer, Desimpel, Spaas en Beauvoorder Paté. De Vos denkt dat de leden van de vzw in totaal voor zo'n 200 miljoen frank schade leden. "Misschien zullen andere bedrijven zich later aansluiten bij de procedure," hoopt hij. "Vergeet niet dat zo'n 2000 ondernemingen een beroep deden op het reconversiestatuut."In een tussenvonnis besliste de rechtbank dat de wetgever handelt in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel "dus niet als een zorgvuldige wetgever" als hij een redelijk te verwachten (belasting-)voordeel niet honoreert. En : "De wetgever geeft totaal geen objectieve en redelijke verantwoording om deze afbreuk aan de rechtmatige verwachtingen van eiseres te rechtvaardigen."Het optreden van de wetgever kende overigens een erg negatieve weerklank in het internationale zakenleven. Bernard Delbaere, gedelegeerd bestuurder van de Duitse nettenfabrikant Huck, getuigt : "In 1989 wilde de hoofdzetel van ons bedrijf zo'n kwart miljard investeren in Koekelare. Historisch had Vlaanderen de expertise in huis om ons product te fabriceren. De investering werd afgeblazen, toen men in Duitsland op de hoogte werd gebracht van het gepruts van de Belgen inzake reconversievennootschappen." Louis De Vos : "Retroactieve wetten zijn, zeker voor bedrijven, onaanvaardbaar. Eigenlijk beschermt het vonnis van de rechtbank de overheid tegen zichzelf."De Vos, weduwnaar, woont vandaag in Oostende. Hij geeft via zijn bvba Trust fiscaal advies. "Het vonnis opent perspectieven," zegt hij. "Ook de wetgeving inzake de brugpensioenen, de coördinatiecentra en het pensioensparen heeft een retroactief karakter. Als ik genoeg kandidaten vind, kunnen we misschien ook voor die materies een geding inspannen. Procederen tegen de Belgische staat wordt bijna een voltijdse job." LOUIS DE VOS (VZW RECHTSZEKERHEID) Procederen tegen de staat wordt een voltijdse job.