Het Company Partnership Plan (CPP) bestaat twee jaar. CPP-Ondernemen met winst voor de wereld brengt Vlaamse bedrijfsleiders in contact met ondernemers in lagelonenlanden. Een tiental Vlaamse kmo'ers ging reeds een dergelijk partnership aan in Uganda, Tanzania, Guinee, Zuid-Afrika en de Filipijnen. In de komende weken wil CPP zich bij zoveel mogelijk ondernemers bekend maken via een advertentiecampagne in de Vlaamse media en uitgroeien tot een zo ruim mogelijk en pluralistisch platform. De meeste werkgeversorganisaties ( VBO, VEV, NCMV, VKW, Kamers van Koophand...

Het Company Partnership Plan (CPP) bestaat twee jaar. CPP-Ondernemen met winst voor de wereld brengt Vlaamse bedrijfsleiders in contact met ondernemers in lagelonenlanden. Een tiental Vlaamse kmo'ers ging reeds een dergelijk partnership aan in Uganda, Tanzania, Guinee, Zuid-Afrika en de Filipijnen. In de komende weken wil CPP zich bij zoveel mogelijk ondernemers bekend maken via een advertentiecampagne in de Vlaamse media en uitgroeien tot een zo ruim mogelijk en pluralistisch platform. De meeste werkgeversorganisaties ( VBO, VEV, NCMV, VKW, Kamers van Koophandel) steunen het CPP-initiatief (zie ook blz. 10). Gerard Vande Woestyne en Henri Vansweevelt, beiden sinds kort met pensioen, zijn de twee CPP-coördinatoren die het aanbod in Vlaanderen in goede banen leiden tot bij de bestemmelingen in het zuiden. "Omgekeerd zullen wij op de overzeese vragen een gepast antwoord proberen te vinden," omschrijft Vansweevelt de opdracht. Kortom, cöordinatie tussen vraag en aanbod. "De vraag uit het zuiden bereikt ons via het CPP-netwerk in de landen waarin we actief zijn. Dat netwerk bestaat uit coöperanten van de Vlaamse niet-gouvernementele organisaties waarmee CPP samenwerkt en onze CPP-bedrijvencentra, waar lokale ondernemers terecht kunnen. Hier gebeurt de netwerking via de werkgeversorganisaties," voegt Vande Woestyne eraan toe. Gerard Vande Woestyne was tot vorig jaar directeur van de Anhyp-zetel in Brugge, hij studeerde aan het Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen (het huidige Ehsal). Henri Vansweevelt is burgerlijk ingenieur en was vice-president sales & marketing van de divisie staalkoord bij Bekaert, werkte voor de regio Latijns-Amerika van de Vlaamse draadproducent en had de leiding over een Bekaert-fabriek in Venezuela. "CPP steunt endogeen en individueel ondernemerschap in de lagelonenlanden, omdat dit een hefboom is voor duurzame welvaartscreatie. Onze kmo's zijn immers ook klein begonnen, maar wij hebben er honderd of tweehonderd jaar over gedaan. Creativiteit en talent zijn ruimschoots aanwezig, maar de omstandigheden zijn er vaak ongustig. Met onze ervaring kunnen we ondernemers er sneller op weg helpen, in een gelijkwaardige relatie, van ondernemer tot ondernemer," zegt Vande Woestyne. "Ondernemers spreken dezelfde taal. Hoewel de verhouding onevenwichtig is, kunnen onze ondernemers zich vlug herkennen in de problematiek van een klein bedrijfje ginds." Vansweevelt somt een aantal instapformules op van het Company Partnership Plan: "Met de ondertekening van een CPP-charter gaat de Vlaamse ondernemer of een groep ondernemers, een engagement aan om zo'n bedrijfje te coachen. Daarnaast zijn er diverse formules met een minder vergaande betrokkenheid: het afstaan van een tweedehands machine, stageaanbiedingen, het uitsturen van een vakman of een financiële ruggensteun in de vorm van aandelen nemen als zaaikapitaal." CPP organiseert inleefreizen voor geïnteresseerde ondernemers. "Want pas als je het zelf meegemaakt hebt en in dergelijke bedrijfjes rondgegaan bent, slaat de vonk echt over," verzekeren de twee CPP-coördinatoren.