Brinvest verkoopt zijn belangrijkste participatie, de Bank Van Roeselare. Heeft het bestaan van deze West-Vlaamse holding nog zin ?
...

Brinvest verkoopt zijn belangrijkste participatie, de Bank Van Roeselare. Heeft het bestaan van deze West-Vlaamse holding nog zin ?"We waren bezorgd over het rendement op lange termijn van de bank als afzonderlijke entiteit," zo verantwoordt Luc Loose, gedelegeerd bestuurder van Brinvest de verkoop van de Bank Van Roeselare aan de Kredietbank. Bij de Bank Van Roeselare wordt die mening alleszins niet gedeeld (zie kader). Momenteel loopt de procedure van het openbare bod van de KB op de aandelen van de Bank Van Roeselare (BVR). Tot 22 februari kunnen de BVR-aandeelhouders hun participatie verkopen aan 28.000 frank of ruilen tegen KB-obligaties.BVR wordt daarmee gewaardeerd tussen 8,8 miljard (cash) en 9,6 miljard (KB-obligaties). Brinvest, met 26 % hoofdaandeelhouder van de West-Vlaamse bank, zal de aandelen in cash verzilveren en rijft hiermee 2,34 miljard binnen, een meerwaarde van 604 miljoen. Loose : "Exitpremie inbegrepen, brengt de aankoop van de Bank van Roeselare ons 7 % sinds 1986 per jaar op. Hadden we langer gewacht, was het waarschijnlijk een verliesoperatie geworden." Europabank, waarin Brinvest voor 76 % participeert, staat niet op het verkooplijstje. "Neen," weerlegt Loose. "De Europabank staat ijzersterk in haar productniche van consumentenkredieten, waarbij zij relatief riskante leningen (tot 10 miljoen frank) combineert met een hoge opbrengst. Europabank zal waarschijnlijk nog groeien, intern of door acquisities." De Europabank was in 1995 goed voor een winst van circa 170 miljoen (19 % rendement op het eigen vermogen) en een balanstotaal van 13 miljard, weet Loose. De aandelen in Europabank staan in de portefeuille van Brinvest gewaardeerd aan 486 miljoen, naast aandelen in Aquafin, Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen en kleine participaties, die ongeveer 700 miljoen waard zijn. Einde mei komt de raad van bestuur van Brinvest, wiens roeping tot nog toe bestond in de verankering van de Bank Van Roeselare, met een nieuwe mission statement naar zijn algemene vergadering. Loose : "We zullen de twee miljard van de verkoop van de Bank voorzichtig beleggen in langetermijnprojecten, liefst in onze streek. Dat zal niet makkelijk zijn. Er is in Vlaanderen immers een schrijnend tekort aan goeie investeringsopportuniteiten. Alle opties staan open. Ook allianties met andere financiële groepen." Loose ontkent dat er hierover, bijvoorbeeld met Investco uit de groep Almanij (Kredietbank), al gesprekken aan de gang zijn. "Voorlopig bestaan er enkel projectmatige gesprekken binnen de losse structuur van de Vlaamse Risicokapitaal-groep, geen concrete fusie- of overnameplannen," beklemtoont hij. Blijft de vraag waarom de aandeelhouders van Brinvest ( Mercator : 17 % ; Chamade, onder meer Haroud Katchatourian : 12 % ; Eurantex, Jan de Clerck : 6 % ; de rest is verspreid) de holding niet vereffenen en een mooie meerwaarde opstrijken. "Omdat ze er, overigens terecht, vanuitgaan dat wij hun geld goed beheren," aldus Loose. "Brinvest stelt vier personen tewerk, zodat de kostprijs van de holding erg goedkoop is. De vastgoedprojecten die we op stapel hebben staan (voor grote baanwinkels), zullen de komende jaren winsten genereren. Uiteraard zijn er aandeelhouders die uit Brinvest willen stappen. We zullen voor hen een ordentelijke exit organiseren en de aandelenpakketten bij nieuwe investeerders plaatsen. Binnen de grenzen van de wet, uiteraard. We gaan niet met de aandelen leuren." HBRLUC LOOSE (BRINVEST) De Brinvest-aandelen zijn te koop, maar wij gaan er niet mee leuren.