De vastgoedkrisis in Gent is vooral voelbaar bij de winkelpanden.
...

De vastgoedkrisis in Gent is vooral voelbaar bij de winkelpanden.Het Gentse winkelgebeuren vertoeft nog steeds in een dal. Slechts mondjesmaat dient zich een heropflakkering aan. De ekonomische recessie en een nefaste politiek van het stadsbestuur zijn de hoofdoorzaken. De Vlaanderenstraat kreeg de hardste klappen te verduren. De Veldstraat lijkt, dankzij de komst van grotere filiaalbedrijven, goed stand te houden. Maar elke winkelier hoopt dat de dreigende mislukking van winkelcentrum Zuid kan worden afgewend. Het kan het andere winkelvastgoed in Gent volgens hen alleen maar ten goede komen.ZUID IS NOORDEN KWIJT.Het winkelcentrum Zuid opende nu goed een half jaar geleden de deuren. Dat momenteel niet alles er op wieltjes loopt, is een understatement. De grote massa bezoekers die het centrum moest trekken, is nog altijd niet komen opdagen. Op de eerste verdieping is nog geen enkel winkelpand verhuurd. En zelfs het gelijkvloers geeft een wat schrale indruk. Enkele handelaars benutten de gehuurde ruimte enkel als uitstalraam om reklame te maken voor hun zaak elders.Luc Vandewege, zaakvoerder van een kunstbloemenzaak en voorzitter van de vzw die de winkeliers groepeert, gelooft nochtans in het hele opzet. "Het winkelcentrum Zuid moet gewoon een sukses worden. Je kan het je toch niet makkelijker wensen. De mensen rijden de ondergrondse parking in en staan in een wip in het winkelcentrum. Zelfs de winkelkarretjes van de plaatselijke Match-supermarkt staan klaar in de parking. "Volgens Vandewege bleef het bezoekersaantal tot nog toe ondermaats omdat het gebruik van de parking nog niet op peil staat en omdat het winkelaanbod onvoldoende groot en gediversifieerd is. Vele kandidaat-huurders willen niet als eerste en enige een zaak openen op de eerste verdieping. En het parkeergeld (50 frank voor een uur) ligt 20 tot 30 frank hoger dan in een doorsnee ondergrondse parking of een parkeermeter in de stad. Sommige winkeliers trachten dit probleem op te vangen door in sommige gevallen het ticket terug te betalen.Voor de promotie van het winkelcenter staat NV Urbis-BIM in. Ook Hedwig Bundervoet, vastgoedkonsulent bij BIM, kan niet ontkennen dat de toestand verre van rooskleurig is. "De eigenlijke opening van het winkelcentrum is, door werkzaamheden aan het plein voor het gebouw, twee keer uitgesteld. Onderhandelen met uitbaters over een eventuele huurovereenkomst, zonder dat je hen de precieze openingsdatum kan vermelden, is dodelijk. Uiteindelijk hebben zelfs een paar kandidaten uit de modesektor afgehaakt. "BOURDON ARCADE.Van de 15.000 m² handelspanden is op dit ogenblik ongeveer de helft verhuurd. Gemiddeld bedraagt de huurprijs zowat 12.500 frank per vierkante meter per maand. Bundervoet ontzenuwt ook de kritiek van sommige handelaars dat nieuwgekomen handelaars de eerste maanden geen vermindering van de huurprijs krijgen. "Handelaars krijgen van ons wel degelijk een ingroeiperiode, " weerlegt Bundervoet. Intussen houdt hij naar eigen zeggen een aantal kandidaten achter de hand. Die zouden interesse hebben voor de winkelpanden op de eerste verdieping. Ook zouden er al vergevorderde kontakten zijn met een publiekstrekker voor die etage. Want daar geldt hetzelfde credo als op het gelijkvloers : een trekker (zoals Match op het gelijkvloers) zorgt voor een gemakkelijker invulling van de andere panden.Heeft BIM misschien te weinig lessen getrokken uit zijn eigen wedervaren met Bourdon Arcade ? Amper vijfhonderd meter verderop, in volle stadscentrum, staat deze winkelgalerij al enige tijd zo goed als leeg. Voor deze galerij zoekt men een nieuwe koper. "De vergelijking gaat niet helemaal op, " zegt Bundervoet. "Het projekt aan het Zuid is groter en heeft een veel idealere ligging. Ik blijf nog altijd rotsvast in een goede werking van Zuid geloven. In de Bourdon Arcade was geen parkeergelegenheid voorzien. "VLAANDEREN EN VELD.Intussen hopen de kollega's uit de verschillende winkelstraten dat het tij binnenkort zal keren. Geen moment te vroeg voor bijvoorbeeld de Vlaanderenstraat. De leegstand springt hier in het oog. "Dat heeft veel te maken met een nefaste politiek van het stadsbestuur, " merkt een handelaar op. "Door de aanpassingswerken aan het Zuid werd onze straat een tijdlang gesloten voor alle verkeer. Achteraf bepaalde het stadsbestuur dat er in onze straat geen doorgaand verkeer meer mocht komen. Met rampzalige gevolgen. "De huurprijzen schommelen in de Vlaanderenstraat rond 100 frank per vierkante meter per maand. Maar ook dat blijkt voor sommige kandidaten een te hoge verhuurprijs.De Veldstraat herbergt ongeveer 90 % grote filiaalbedrijven, waar dat er dertig jaar geleden nog maar de helft waren. Voor een gemiddelde winkel met een oppervlakte van 100 vierkante meter betaal je hier 3 miljoen frank per jaar. Maar verschillende winkels overschrijden zelfs deze oppervlakte. "Die variëren in oppervlakte soms tot 300 vierkante meter of meer, " zegt deken Edmond Coquyt van de dekenij Veldstraatcenter en aanpalende straten. Als je dan weet dat de waarde van de panden ook relatief hoog ligt, begrijp je wel dat dit voor kleinere handelszaken onbetaalbaar wordt.LIEVEN DE BONDTSHOPPING GENT-ZUID Veel werk, voorlopig weinig resultaten.