Er zijn wel meer personen die eerst jarenlang penningmeester zijn van een vereniging, en pas later doorstoten naar het voorzitterschap. Het overkwam ook Patrick Degryse, de kersverse nummer één van de Oostendse Havengemeenschap (OH).
...

Er zijn wel meer personen die eerst jarenlang penningmeester zijn van een vereniging, en pas later doorstoten naar het voorzitterschap. Het overkwam ook Patrick Degryse, de kersverse nummer één van de Oostendse Havengemeenschap (OH). De OH, een privé-initiatief, werd tien jaar geleden opgericht om de belangen van de vier Oostendse havens (luchthaven, zeehaven, jachthaven en visserijhaven) te dienen. Van bij de start gebeurde dat onder het voorzitterschap van André Maenhout. Het boegbeeld van de OH wordt nu opgevolgd door Patrick Degryse. Hoe moeilijk is het om in de voetsporen te treden van zo'n charismatische figuur als Maenhout? Patrick Degryse: "De OH heeft zijn structuur aangepast. De voorzitter vervult een belangrijke coördinerende rol, maar vier vice-voorzitters, elk op hun terrein specialisten, zijn minstens even belangrijk." Patrick Degryse is een kind van de zee. Geboren in Knokke, getogen in Oostende. "Op mijn veertiende werd ik gebeten door de zeilmicrobe," vertelt de man die in totaal zeven keer Belgisch kampioen draken - een driemans kielboot - werd. Op zijn achttiende trok Degryse naar de Ufsia in Antwerpen om er economie te studeren. Eerste jaar: geslaagd. Tweede jaar: vastgelopen. Derde jaar: aan de slag als arbeider bij een Oostends affichagebedrijf, een herbronning. Vierde jaar en de daaropvolgende jaren: overdag werken, 's avonds naar de Handelshogeschool in Antwerpen. Uiteindelijk werd Degryse licentiaat handels- en financiële wetenschappen. Na vier jaar (1977-1981) in het maritieme milieu, als bureau-expediteur, ging Degryse in een managementfunctie aan de slag bij NHM & Co, dat aan zandwinning doet. NHM telt 25 werknemers, heeft twee vestigingen in Nieuwpoort, één in Izegem en weldra ook één in Brugge. De kleine kmo van destijds groeit langzaam maar zeker naar een half miljard frank geconsolideerde omzet. Gevraagd naar zijn prioriteiten als nieuwe voorzitter van de OH, aarzelt Patrick Degryse niet lang: "Eén: een werkbare verhouding uitbouwen met het Autonoom Havenbedrijf (overheidsorgaan). En twee: de relaties met de leden-bedrijven opnieuw aanzwengelen. Zij zijn het tenslotte die in de diverse havens voedsel geven aan onze organisatie." Patrick Degryse is sportief, maar geen familie van voetballer Marc Degryse. Hij zegt het lezen - vroeger een favoriete hobby - intussen verleerd te zijn wegens te drukke beroepsbezigheden. Voor vrouw en dochter Laurence maakt hij tijdens de weekends wél nog tijd vrij, net als voor het zeilen en een potje amateurvoetbal bij het oranje-zwarte De Kim. Voor een brainstorming met André Maenhout, de vorige voorzitter van de OH, heeft Degryse evenwel nog geen tijd gevonden. "Uw voorstel, bijeenkomen op een zeilboot, lijkt mij uitstekend," zegt Degryse. "Weg van de drukte, weg van alles, geen GSM, geen telefoon, geen fax. Zalig idee."