Het heeft Michel Vanden Abeele bepaald niet aan promoties en omwentelingen ontbroken tijdens zijn carrière. De laatste in de rij is alweer niet mis : sinds begin dit jaar mag de 54-jarige Brusselaar visitekaartjes uitdelen met de melding "directeur-generaal" bij de Europese Commissie. Hij is de enige Belg met die titel. De Europese Commissie telt 24 directoraten-generaal (DG's, die met Romeinse cijfers worden benoemd), Vanden Abeele is de pater familias van "DG XXIII" (23, dus), verantwoordelijk voor kmo-beleid, handel, economie en toerisme.
...

Het heeft Michel Vanden Abeele bepaald niet aan promoties en omwentelingen ontbroken tijdens zijn carrière. De laatste in de rij is alweer niet mis : sinds begin dit jaar mag de 54-jarige Brusselaar visitekaartjes uitdelen met de melding "directeur-generaal" bij de Europese Commissie. Hij is de enige Belg met die titel. De Europese Commissie telt 24 directoraten-generaal (DG's, die met Romeinse cijfers worden benoemd), Vanden Abeele is de pater familias van "DG XXIII" (23, dus), verantwoordelijk voor kmo-beleid, handel, economie en toerisme. Na zijn economiestudies aan de ULB en een ministerprijs voor buitenlandse handel, werkte Michel Vanden Abeele aanvankelijk aan de ULB waar hij overigens tot op vandaag bestuursfuncties én een leerstoel "Europese financiële structuren" invult. Vanaf de vroege jaren zeventig begon Vanden Abeele dan aan een reis die hem door haast alle geledingen van de Europese Commissie loodste. Nu eens kwam hij in het kabinetsleven terecht (achtereenvolgens voor Simonet, Ortoli, Jenkins, Thorn en Van Miert), dan weer zocht hij de hogere regionen van de Europese administratie op. Zijn jongste benoeming is dan ook een logische kroon op een fraaie loopbaan. Uitbollen staat zeker nog niet in zijn woordenboek : "Dit leven is te passionant." In de voorbije acht jaar was hij tot tweemaal toe (januari '89 - april '92 en januari '95 - december '96) kabinetschef én vertrouwensman nummer één van Europees commissaris Karel Van Miert. "Een kraan van een vent," zegt Vanden Abeele. "Ik was niet weinig vereerd toen hij mij kwam vragen om kabinetschef te worden."Vandaag wacht hem een heel nieuwe uitdaging. Vanden Abeele : "Onze opdracht bestaat er vooral in om voeling te houden met de basis, en die cruciale informatie door te spelen naar de Europese wetgevers. Neem nu het kmo-beleid. Via de geijkte kanalen (Europese vertegenwoordigers van de Handelskamers, van het NCMV, van de vakorganisaties) proberen we na te gaan waar de gevoeligheden liggen vooraleer er een Europese richtlijn tot stand komt. Vergeet niet dat 97 % van de Europese ondernemingen alsnog kmo's zijn." In de onmiddellijke toekomst ziet Vanden Abeele veel werk aan de winkel met twee concrete dossiers : het implementeren van de informaticasnelwegen op het Europese handelsverkeer ("De VS staat terzake veel verder") en alle mogelijke informatieverspreiding omtrent de euro. DG XXIII stond destijds aan de wieg van ruim 200 euro-infocentra over heel Europa. Die infocentra moeten nu ook helpen instaan voor een zo probleemloos mogelijke invoering van de euro. Michel Vanden Abeele woont en werkt in Brussel, is gehuwd en heeft één zoon, Bertrand, die in Parijs aan de slag is voor Lyonnaise-des-Eaux. En wat doet een directeur-generaal op de Europese Commissie in zijn vrije tijd ? Michel Vanden Abeele : "Het liefst ga ik naar het uitgestrekte strand van De Panne, om er in weer en wind mijn favoriete sport te beoefenen : zeilwagens besturen. Jawel, zelfs in competitieverband." MICHEL VANDEN ABEELE (DG XXIII) Onze opdracht ? Voeling houden met de basis, en die cruciale informatie doorspelen naar Europese wetgevers.