"Iedereen vaart wel bij het bilaterale samenwerkingsverband tussen QinetiQ en Verhaert", stelt Paul Verhaert (62), stichter van de gelijknamige productontwikkelingsgroep uit Kruibeke, met klem. "Zonder de Britse onderzoeksgroep had Verhaert Design & Development (VDD) - ook wel Verhaert Space genoemd - onmogelijk kunnen doorgroeien. Om in deze gespecialiseerde en risicovolle sector als Vlaamse systeembouwer te overleven, moet je over voldoende kapitaal beschikken. Dat had de familiale onderneming niet."
...

"Iedereen vaart wel bij het bilaterale samenwerkingsverband tussen QinetiQ en Verhaert", stelt Paul Verhaert (62), stichter van de gelijknamige productontwikkelingsgroep uit Kruibeke, met klem. "Zonder de Britse onderzoeksgroep had Verhaert Design & Development (VDD) - ook wel Verhaert Space genoemd - onmogelijk kunnen doorgroeien. Om in deze gespecialiseerde en risicovolle sector als Vlaamse systeembouwer te overleven, moet je over voldoende kapitaal beschikken. Dat had de familiale onderneming niet." Daarom besloot de raad van bestuur al in 2002 een financiële partner met strategisch belang te zoeken. Verhaert: "Veel kandidaten waren in deze nichemarkt niet actief. Na lange onderhandelingen sloot ik in september 2005 een overeenkomst met QinetiQ. Zij kregen de aandelen in handen, maar wij mochten Verhaert New Products & Services (VNPS) - de productinnovatiepoot van de groep - behouden. Meer zelfs, VNPS kan altijd de specialisten van VDD. Zo vloeit de Belgische steun aan het European Space Agency (ESA) indirect naar Vlaanderen terug. Denk bijvoorbeeld aan de valdetectoren voor senioren - Seneo - die VNPS ontwikkelde op basis van VDD-engineering." Toch fronst menig waarnemer de wenkbrauwen als Koen Verhaert - CEO van VNPS en zoon van de stichter - op menig forum Verhaert voorstelt als Vlaamse pionier in de ruimtevaart met 120 onderzoekers en een gezamenlijke omzet van 25 miljoen euro. Maar VNPS telt maar 20 medewerkers en realiseert slechts 5 miljoen euro aan bedrijfsopbrengsten (balans 2006). Ook het feit dat Verhaert junior zich in het vakblad Bits & Chips of bij Verhaert Masters of Innovation - het digitale platform voor innovatietechnologie en productontwikkeling - profileert als satellietbouwer, doet bij de concurrentie de haren ten berge rijzen. "Onterecht", repliceert Verhaert senior: "Koen profileert zich niet als satellietbouwer, maar als productontwikkelingsbedrijf dat een beroep kan doen op de kennis van het ruimtevaartbedrijf VDD (QinetiQ). Dat is zijn taak in de overeenkomst tussen beide groepen. Uit deze confrontatie ontstaan nieuwe industriële toepassingen." Heeft Vito dan geen kat in een zak gekocht toen ze in juli 2005 de Zephyrsatelliet van QinetiQ aanschafte? Paul Verhaert: "Integendeel. Op basis van dit toestel ontwikkelt Verhaert Space nu een onbemand vliegtuig voor civiele aardobservatie, waarmee de Vlaamse overheidsinstelling (buitenlandse) opdrachten - zoals in Puerto Rico - in de wacht sleept. Bovendien blijft het risico voor het behalen van de technische specificaties bij de Britten en geniet Vito van de commerciële rechten voor de civiele toepassingen van de minisatelliet. Ten slotte krijgt QinetiQ toegang tot de budgetten van de ESA, waarmee Verhaert Space een tienjarige overeenkomst heeft afgesloten. De deal is dus een win-winsituatie voor alle partijen."