Bart De Bondt (1964) was tot voor kort CEO bij de Belgische verzekeringsmaatschappij van de ING Groep - ING Life & Non-Life Belgium. In april vorig jaar verliet hij het bedrijf waar hij al aan de slag was sinds zijn afstuderen. Sindsdien houdt De Bondt zich bezig met het coachen en begeleiden van leidinggevenden en directieteams. Vanuit zijn praktijkervaring aan de bedrijfstop schreef hij ook het boek De ladder van leiderschap. In 20 stappen naar de top.
...

Bart De Bondt (1964) was tot voor kort CEO bij de Belgische verzekeringsmaatschappij van de ING Groep - ING Life & Non-Life Belgium. In april vorig jaar verliet hij het bedrijf waar hij al aan de slag was sinds zijn afstuderen. Sindsdien houdt De Bondt zich bezig met het coachen en begeleiden van leidinggevenden en directieteams. Vanuit zijn praktijkervaring aan de bedrijfstop schreef hij ook het boek De ladder van leiderschap. In 20 stappen naar de top. De auteur is ervan overtuigd dat leiderschap geen kwestie is van macht, natuurtalent of kennis. Zijn visie is dat in elke manager een volwaardig leider schuilt. Alleen loopt het in de praktijk vaak fout, aldus De Bondt, want mensen managen is iets heel anders dan mensen leiden. Wat is het verschil? En hoe kun je veranderen van een manager in een leider? Een mogelijk antwoord vinden managers in De ladder van leiderschap. Beginnen doet Bart De Bondt met een zelftest. Aan de hand van een aantal vragen behaalt de lezer een zekere score, waarmee hij of zij kan uitmaken wat zijn of haar persoonlijke leiderschapsgehalte is. Iemand met een score tussen nul en twintig is bijvoorbeeld een KNOM - know no-thing about others and myself - en iemand die een score tussen 81 en 100 haalt, is een AL of authentic leader. Dezelfde stijl hanteert De Bondt in de twintig hoofdstukken die op die inleiding volgen. Telkens wordt een aspect van leiderschap belicht. Een hoogstpersoonlijke getuigenis van hoe het wel en hoe het niet moet. Ik hou van mij, is de eerste cruciale stap in de richting van authentiek leiderschap, leren we. Managers hebben nu eenmaal vaak een heel laag zelfbeeld, argumenteert de auteur. Moraal van het verhaal: door jezelf niet goed genoeg te vinden, ontsla je jezelf van de verantwoordelijkheid om het wel te zijn. Het belerende vingertje is ook nooit ver weg in de volgende negentien hoofdstukken, over het feit dat leiders zich kwetsbaar moeten kunnen opstellen, over delegeren, communiceren zonder omwegen, enzovoort. Om te eindigen met de passie die een leider voor zijn job hoort te voelen. Het sluitstuk dat bij Bart De Bondt nooit aanwezig geweest is, toen hij werkte voor ING. Dat geeft de auteur op de eerste pagina al ootmoedig toe. "Ik had totaal geen ambities om in de verzekerings- of bankwereld carrière te maken", schrijft hij. Zijn passie lag eigenlijk in de journalistiek, maar De Bondt koos - voor de zekerheid - voor een carrière bij een verzekeraar. Waar het overigens krioelde van de "wilde dieren in maatpakken". Nochtans moet een authentieke leider elke tegenslag als een kans zien, argumenteert Bart De Bondt elders in zijn boek. Ook de financiële crisis, ja. Maar het feit dat De Bondt net in volle crisis het schip waar hij kapitein van was, verlaten heeft, verleent zijn boek niet echt veel geloofwaardigheid. Het verhaal blijft steken op het niveau van een vrijblijvende oefening in therapeutisch schrijven. Sinds kort heeft de auteur er trouwens weer zin in. Hij ging aan de slag als directeur bij Music Hall. Bart De Bondt, De ladder van leiderschap. In 20 stappen naar de top, Uitgeverij Paradigma, 2010, 192 blz., 19,95 euro C.D.C.