Terwijl de regering wankelt over al dan niet gemeentelijk stemrecht voor 154.094 migranten, sturen de politieke bonzen hun kat naar de commissie-Financiën voor het debat over fiscale fraude. VLD-kopstukken Karel Pinxten en Bart Tommelein houden het zelfs bij een blitzbezoek van een obligate minuut om hun commissieloon te verantwoorden. Nochtans staat hier zeer veel op het spel. Zonder inkomsten kan een staat niet leven. Uit de cijfers, die op de vergadering bekendgemaakt werden, blijkt dat de fiscus niet functioneert. De totale invorderingsachter- stand bedraagt a...

Terwijl de regering wankelt over al dan niet gemeentelijk stemrecht voor 154.094 migranten, sturen de politieke bonzen hun kat naar de commissie-Financiën voor het debat over fiscale fraude. VLD-kopstukken Karel Pinxten en Bart Tommelein houden het zelfs bij een blitzbezoek van een obligate minuut om hun commissieloon te verantwoorden. Nochtans staat hier zeer veel op het spel. Zonder inkomsten kan een staat niet leven. Uit de cijfers, die op de vergadering bekendgemaakt werden, blijkt dat de fiscus niet functioneert. De totale invorderingsachter- stand bedraagt al 16,23 miljard euro of 21,76 procent van de fiscale ontvangsten in 2003. Kortom, de belastingadministratie slaagt er niet in ruim een vijfde van de nationale staatsschuld op te eisen, waar ze weet van heeft én recht op heeft. Reken daar de fiscale fraude bij - die jaarlijks op ten minste 15 miljard euro geraamd wordt - en je komt aan duizelingwekkende bedragen, die in één klap alle begrotingsproblemen zouden oplossen. Zo zou de fiscale druk daadwerkelijk verminderd kunnen worden. Pro forma brult de socialistische leeuw wel. De SP.A-voorzitter zegt zijn tanden in het dossier te zetten, maar laat zijn fractieleider Dirk Van der Maelen in de Kamer het vuile werk opknappen. Meer dan holle slogans, die alleen maar ondernemers - dé scheppers van welvaart - zwartmaken, weet de brave ziel niet uit te kramen. Zo richt hij zijn pijlen op de villavennootschappen. Maar dat wettelijke regime is fiscaal gezien niet voordeliger dan het stelsel voor particulieren. Als je hem technische uitleg vraagt, verwijst Van der Maelen naar zijn medewerker op de studiedienst. Zwak. Bovendien los je door dergelijke maatregelen het probleem van de fiscale fraude niet op. Evenmin door alle bedrijven, die hun maatschappelijke en exploitatiezetel op verschillende plaatsen hebben, als verdacht te beschouwen - zoals de socialisten nu voorstellen. Vaak liggen commerciële motieven aan de basis van dergelijke beslissingen: als hoofdstad van Europa heeft Brussel veel meer uitstraling dan Leuven of Zwevegem. Tijdens de hoorzitting legde Van der Maelen wel de vinger op de wonde: geen betrouwbare statistieken, gebrek aan controle (naar verluidt slechts twee tot drie procent van de vennootschappen in de grootsteden) en geen elektronische gegevensuitwisseling tussen de overheidsdepartementen. Zelfs het Rekenhof klaagt in zijn jaarverslag dat er geen cijfers over de strijd tegen de fiscale fraude bestaan. Ondertussen doet de regering niets. Ondanks alle beloften en ongeacht de kleur van de coalitie, boert de slagkracht van de belastingadministratie al twee decennia achteruit. De liberalen hebben wel een marionet aan het hoofd van de waakhond gezet: staatssecretaris Hervé Jamar ( MR). Op de vragen van de commissieleden weet hij niet beter dan een algemene perstekst in het Frans voor te lezen en dan nog moet hij om de vijf minuten uitleg vragen aan zijn kabinetsmedewerker Frank Philipsen. Het zijn papieren tijgers. Geef ons dan maar Freddy Willockx (SP.A) of Alain Zenner (MR) als politieke pitbulls terug. Zij durven nog bijten.Eric Pompen Eric Pompen