Johan Deschuyffeleer was countrymanager bij HP België en later Frankrijk. Hij sloot zijn loopbaan af als wereldwijd verantwoordelijke voor technologieconsultancy bij HP Enterprise. Sinds vorig jaar is hij voorzitter van Orange Belgium. De Franse operator heeft er 53 procent van de aandelen.
...

Johan Deschuyffeleer was countrymanager bij HP België en later Frankrijk. Hij sloot zijn loopbaan af als wereldwijd verantwoordelijke voor technologieconsultancy bij HP Enterprise. Sinds vorig jaar is hij voorzitter van Orange Belgium. De Franse operator heeft er 53 procent van de aandelen. Het voorzitterschap van Orange Belgium was een hele verandering. JOHAN DESCHUYFFELEER. "In de drukke uitvoerende rol die ik voordien had, word je voor een stuk geleefd. Nu kan ik tijd en energie vrijmaken voor dingen die ook belangrijk zijn, zoals mijn familie, mijn echtgenote en mijn kinderen. Ik heb het voordeel dat ik ook al voordien een breder professioneel leven heb kunnen opbouwen. Ik zat zes jaar in de raad van bestuur van Orange, naast mijn rol bij HP. Nu help ik als adviseur de voorzitter van de raad van bestuur van Fednot, de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, die een verregaande transformatie doorvoert. Ik adviseer ook nog de business- en IT-consulent AE, en ik ben bestuurder bij Automation, Itineris en To Walk Again. Orange heeft wel altijd prioriteit." U moet het evenwicht tussen de Franse meerderheidsaandeelhouder en de minderheidsaandeelhouders bewaken. DESCHUYFFELEER. "Ik vind vooral belangrijk dat er een goede constructieve sfeer is in de raad van bestuur, dat we het juiste doen voor het bedrijf en tegelijk waken over de belangen van de minderheidsaandeelhouders. Dat ligt in de lijn van mijn voorganger, Jan Steyaert. Er is geen alleenheerschappij van de meerderheidsaandeelhouder. Er worden verschillende meningen gezocht. Maar heel vaak, om niet te zeggen altijd, gaan we naar een consensus waar iedereen zich in kan vinden." Hebt u actie ondernomen in het debat over de toegang tot de optische vezels van Proximus? DESCHUYFFELEER. "Wij zijn politici van verschillende partijen gaan opzoeken om onze stem te laten horen. In 2016 hebben we de keuze gemaakt het merk Mobistar om te vormen tot Orange Belgium. Dat toont dat Orange strategisch in België aanwezig wil zijn. Mobiele telefonie is een onderdeel van internet, televisie en vaste telefonie. Wij kunnen en moeten daar een rol in spelen. Wij willen daarin investeren, maar in een redelijke omgeving. Een gesloten systeem waar wij volledig afhankelijk zijn van iemand anders, is voor ons geen oplossing. Maar wij doen dat in een geest van respect. Ik ben niet uit op een confrontatie. "Datzelfde geldt voor een competitieve toegang tot de kabel. Wij krijgen daar op dit ogenblik een korting op de eindgebruikersprijs. Wij willen naar een kostenplusmodel gaan, een echte groothandelsprijs. Diegenen die de kabel ter beschikking stellen, mogen daar een winst mee realiseren, maar wij willen wel de kans hebben competitief te zijn. Daarvoor is er ruimte in de markt. Het voorstel dat de Belgische toezichthouders naar de Europese Commissie hebben gestuurd, gaat in die richting." Ondertussen doet u een bod op VOO? DESCHUYFFELEER. "Dat was een initiatief van CEO Michaël Trabbia en van adjunct-directeur-generaal Gervais Pellissier van Orange. Ik sta daar absoluut achter en ik ben daar een klankbord voor de CEO. En natuurlijk is het mijn taak de raad van bestuur daarrond te scharen, wat in wezen ook is gebeurd." Bent u tevreden met de resultaten van Orange Belgium? DESCHUYFFELEER. "Ik ben trots dat we het aantal internet- en tv-klanten op het peil hebben dat wij voorspeld hadden. De klantentevredenheid is goed en er is duidelijk vraag naar ons aanbod. Voor de financiële resultaten is het mijn taak als voorzitter om veeleisend te zijn. Wij halen de meeste verwachtingen van analisten. Er is steeds ruimte voor beter" ( glimlacht).