De liberalen schieten torpedo's naar elkaar. Het liberalisme en zijn kiezers verdienen beter. Jean-Marie Dedecker, het boegbeeld van LDD, heeft de gave van het woord en van de verontwaardiging. Het ergert hem dat de inhoud niet meer aan bod komt. Dat komt goed uit, want wij willen hem daar in de eerste plaats over ondervragen.
...

De liberalen schieten torpedo's naar elkaar. Het liberalisme en zijn kiezers verdienen beter. Jean-Marie Dedecker, het boegbeeld van LDD, heeft de gave van het woord en van de verontwaardiging. Het ergert hem dat de inhoud niet meer aan bod komt. Dat komt goed uit, want wij willen hem daar in de eerste plaats over ondervragen. JEAN-MARIE DEDECKER (VOORZITTER LDD). "Er is maar één liberale partij: de onze. Open Vld heeft na tien jaar machtsdeelname bewezen dat er van zijn liberalisme bitter weinig in huis komt. Als puntje bij paaltje kwam, schoven ze altijd richting socialisten." DEDECKER. "Omdat wij het alternatief zijn voor de al jaren durende impasse. Wij zijn de partij die de belastingen echt wil verminderen. Het kan absoluut niet langer dat iemand die 30.850 euro verdient de helft aan de fiscus moet geven. Het kan niet blijven duren dat je voor arbeid wordt bestraft en voor luiheid wordt beloond. Ik kom op voor de mensen die genoeg verdienen om belastingen te betalen, maar te veel om van de voordelen die de staat toekent te kunnen genieten: studiebeurzen, gratis trein en bus, dubbele kinderbijslag, enzovoort. Dat zijn de werkende mensen. Wij schaffen de onroerende voorheffing op het kadastraal inkomen voor de eerste woning op vijf jaar af." DEDECKER. "Er is altijd wel een bestuurs-niveau dat klaagt over te weinig geld. Laat ons beginnen met de provincies af te schaffen. Vraag als ondernemer maar eens een vergunning aan. Een ware uitputtingsslag is dat door het aantal overheidsniveaus." DEDECKER. "Maar neen, wij zijn niet voor bijkomende uitgaven. De groei van de gezondheidsuitgaven koppel ik aan de stijging van het bruto binnenlands product. Wegwerken van de wachtlijsten voor gehandicapten kost 244 miljoen. Je moet de privésector daar laten spelen. "Het overheidsbeslag mag niet hoger zijn dan 40 procent. Dat veronderstelt het maken van keuzes. Mijn vlaktaks van 19 procent zal de fiscale fraude tenietdoen. Ze vervangt de subsidies aan ondernemingen. Die moeten verdwijnen behalve voor onderzoek en ontwikkeling, en voor starters. Ik ga de auto-industrie niet financieren. Als Opel wegvalt, rijden er meer Volkswagens." DEDECKER. "Wie niet meer in de markt past, gaat eruit. We gaan toch niet doen zoals destijds met de Waalse staalnijverheid, waar kolossaal veel overheidsgeld in is gepompt. Ik ga akkoord om Opel te helpen via de fiscaliteit en het zelf deels staatswaarborg te geven. Maar we gaan de gronden en gebouwen in Antwerpen toch niet aankopen. Wie staat er dan morgen aan de deur? ArcelorMittal? We zijn toch geen socialistisch land dat opnieuw kolchozen in het leven gaat roepen." DEDECKER. (prompt) "Elf miljard, de kostprijs van de vlaktaks." DEDECKER. (prompt) "Besparen op de overheid. We moeten selectief minder ambtenaren aanwerven dan er met pensioen gaan. (verontwaardigd) En we moeten werklozen verplichten aan de slag te gaan. Iedereen moet gelijke kansen krijgen. Wie ze pakt, moet je belonen. Wie ze niet kan pakken, daar moet je voor zorgen. Wie ze niet wil pakken, moet je straffen. Minder lasten op arbeid, de werkloosheidsval wegwerken, de werkloosheidsuitkering beperken tot 36 maanden, het moet allemaal mensen aan het werk krijgen. België telt 35.000 werklozen die het al meer dan tien jaar zijn. We moeten dat stoppen." DEDECKER. "Dat bestaat al in Sjanghai en Hangzhou. Waarom zouden wij dat niet kunnen bouwen tussen Zeebrugge en Antwerpen?" DEDECKER. "De overheid. Die verdiende de jongste twintig jaar 240 miljard aan de auto en investeerde er 30 miljard van in wegen. 10 procent van 240 miljard voor bouwwerken zoals mijn voorstel, daar kun je al iets mee doen, niet? Trouwens, in 2006 ontving de staat 12,2 miljard van de ondernemingen; het is niet waar dat ze te veel belasting betalen: 5,539 miljard vloeide terug, onder meer via subsidies. DEDECKER. "Natuurlijk niet. De sector blijft gemonopoliseerd door een speler die meer dan 35 procent heeft (Electrabel zit er tientallen procenten boven, nvdr). Je moet die verplichten productie te verkopen aan andere maatschappijen tegen kostprijs. Overigens, veel landen plannen nieuwe kerncentrales en wij weten nog altijd niet of we ons bestaande park al dan niet zullen openhouden. 55 procent van onze elektriciteit komt uit kerncentrales, die CO2-vrij zijn. Dat kun je niet opvangen met groene energie." DEDECKER. (verwonderd) "Ik weet dat niet. Staat dat in mijn programma? Dat zal van een van mijn bollebozen zijn. Ik ga dat laten schrappen." DEDECKER. "Ik kies voor een doorgedreven confederaal model met een zelfstandig Vlaanderen, dat Brussel als hoofdstad heeft. En ik ga niet buiten de wet treden om dat Vlaanderen mogelijk te maken. Voor mij komt er geen nieuwe federale regering meer zonder staatshervorming. De Franstaligen zullen hoe dan ook uiteindelijk aan tafel komen omdat ze geld nodig hebben." DEDECKER. (geërgerd) "Elk moet voor zijn rekeningen zorgen. Zelfs de staatsschuld moeten we opdelen. We bouwen de transfers af en bepalen daar samen een termijn voor." DEDECKER. "U hebt toch de brief gezien waarin Open Vld hem een verkiesbare plaats aanbood of een kabinetsfunctie met een parlementaire wedde? Vijnck had wroeging omdat hij niet had beseft wat zijn vertrek bij ons aanrichtte (LDD verloor zijn status als kamerfractie en dus veel geld waardoor het verscheidene medewerkers moest ontslaan, nvdr)." DEDECKER. "Ik scheidde het kaf van het koren en heb allemaal koren." DEDECKER. "Dat klopt. Ik heb lijsttrekkers die kwaliteitsvoller zijn. Vorige keer was ik tevreden überhaupt lijsten te kunnen samenstellen." DEDECKER. ( jaagt zich op) "Wat is dat hier voor een interview? Als u me niet kan luchten, zeg het dan." DEDECKER. "Oké. Sorry. Vraag maar. Ik ben moe, kapot. Wat ik meemaak, is moordend. Ik ben blij dat mijn programma al eens aan bod is gekomen. Vijnck is natuurlijk geen koren. Ik tracht er koren van te maken. We zullen aan het einde van de regeerperiode zien wat het heeft opgeleverd. Ik heb hem in elk geval niets beloofd. Er is alleen afgesproken dat we hem beter zullen omringen." DEDECKER. "De helft van wat de partijen vandaag aan publiek geld krijgen, is genoeg. Verdeel dat fiftyfifty tussen belastinggeld en private fondsen. Wie tot de club wil behoren, moet lidgeld betalen. Laat privépersonen tot 2500 euro schenken en bedrijven tot 5000 euro. Daar is niets mis mee als het transparant gebeurt." DEDECKER. "Ik ben gedoemd om dat te doen omdat ik een bekende kop heb. Allicht hoeft dat niet meer na de komende verkiezingen omdat de partij op meerdere schouders zal rusten. Die veelvoudige kandidaatstellingen zijn inderdaad niet aanvaardbaar en het kiessysteem moet anders: wie gekozen is in een parlement kan tijdens de lopende regeerperiode niet naar een ander verhuizen. Mijn prioriteit ligt niet in Europa. We zullen na de verkiezingen kijken waar ik het best kan renderen, Vlaams of federaal. Het liefst van al blijf ik in de Kamer. Ik houd van haar dynamiek, van de directheid, de manier van debatteren, het oratorische. Daar wordt aan politiek gedaan. Het Vlaams Parlement is toch maar een veredeld schepencollege." (T) Door Boudewijn Vanpeteghem en Alain Mouton/Foto's Jelle Vermeersch